Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.05.2017 - 12.05.2017
Added on: 31.01.2017

Okolice Emila Zegadłowicza

Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji naukowej Okolice Emila Zegadłowicza.

Zróżnicowane kulturowo społeczności, bogata tradycja literacka i artystyczna określiły Zegadłowiczowską percepcję spraw ludzkich i przestrzeni natury. Światy miast i wsi, w których bliskości pozostawał pisarz, kształtowały jego twórczość. Społeczna i polityczna aktywność przenika jego życie z intensywnością nie mniejszą niż zjawiska i żywioły przyrody. Pragniemy poszerzyć krąg badań nad życiem i twórczością Emila Zegadłowicza, włączając w obręb zagadnień tematykę związaną z kulturową teorią literatury: nie tylko eksponowaną dotychczas somatopoetyką, ale także topografią, geo- i etnopoetyką, miejscami związanymi z biografią i twórczością Zegadłowicza, ich pejzażami (naturalnymi i literackimi), środowiskiem społecznym i artystycznym, w którym funkcjonował autor Zmór.

Oprócz dobrze znanych dzieł interesujące wydają się również teksty „drugiego planu” – rzadko dostrzegane przez badaczy, rozproszone, zapomniane. Należą do nich rękopisy, korespondencja, artykuły i inne źródła prasowe dotyczące Zegadłowicza i związanych z nim artystów, dzieła plastyczne, ilustracje do jego utworów, fotografie. Istotna jest również kwestia recepcji pisarstwa autora Dębów pod pełnią w różnych okresach historycznych i sposoby biografizowania postaci gorzeńskiego twórcy.

Czas i miejsce obrad:

Zamek w Suchej Beskidzkiej (Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1) 10–12 maja 2017 roku. Potwierdzenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 10 lutego 2016 r. na adres e-mailowy: zegadlowicz@gmail.com lub na adres: dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Przewidywaną opłatę konferencyjną w wysokości 450,- zł, przeznaczymy na zapewnienie referentom pobytu w hotelu (dwa noclegi) oraz wyżywienia w trakcie trzech dni obrad. Niestety nie uda nam się zrekompensować Państwu kosztów podróży do Suchej Beskidzkiej ani dodatkowych noclegów. O sposobie płatności (numerze konta) poinformujemy Państwa po przyjęciu zgłoszenia. Owocem sympozjum będzie publikacja poświęcona twórczości Emila Zegadłowicza.

Z wyrazami szacunku
Komitet organizacyjny
 
Dr hab. Henryk Czubała,
prof. WSM Prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.