Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.09.2017 - 29.09.2017
Added on: 21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

Zaobserwowany w ostatnim czasie wzrost zainteresowania tematyką płci, skutkujący między innymi rozwojem badań genderowych, skupiających się na kobiecie i jej rolach społecznych, zdaje się inspirować do podjęcia równie istotnej problematyki, związanej z figurą mężczyzny. Wieloaspektowość zagadnień oraz ich złożoność stanowią wciąż pretekst do nowych i nowatorskich odczytań, zarówno dzieł starszych, XIX-wiecznych, jak i tych najnowszych, inspirując do oglądu problematyki (nie)męskości, prowadząc do próby opisu ról, relacji, transgresji i korelacji pomiędzy płciami.

Takie zadanie postawili sobie także organizatorzy konferencji, zapraszając do współudziału literaturoznawców, językoznawców, antropologów, kulturoznawców oraz innych znawców tematu z różnych ośrodków naukowych. Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami, które nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości, a są jedynie inspiracją do pogłębionej refleksji na ten temat:

 • figury męskości w literaturze, (nie)męskość jako kategoria kulturowa i jej reprezentacje w kulturze,
 • język w literaturze – język płci pod kątem (nie)męskości,
 • mężczyzna jako twórca literatury (i kultury),
 • mężczyzna (po)nowoczesny,
 • mężczyzna i jego relacje z rodziną,
 • mężczyzna jako ojciec (i matka?),
 • relacje mężczyzny z kobietami i mężczyznami,
 • zachowania „męskie” i „niemęskie”,
 • „maski męskości”,
 • figura homoseksualisty w tekstach kultury,
 • autor homoseksualista,
 • figura hermafrodyty i androgyne w kontekście męskości.

Zachęcamy także do dzielenia się autorskimi ujęciami proponowanej przez nas tematyki i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Na propozycje tematów wraz z abstraktami (do 1000 znaków) oczekujemy do 30 czerwca 2017 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: konferencja.niemeskosc@gmail.com. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy do 15 lipca 2017 roku.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, bufetu kawowego w prze-rwach obrad oraz planowanej publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów i wynosi 400 zł z udziałem w uroczystej kolacji lub 350 zł bez udziału w kolacji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Komitet Organizacyjny:
prof. UG dr hab. Barbara Zwolińska
prof. UG dr hab. Bolesław Oleksowicz
prof. UG dr hab. Feliks Tomaszewski
mgr Krystian Maciej Tomala (sekretarz konferencji)

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2017 21:30

See also

12.09.2018

Dyskurs medyczny w kulturze staropolskiej

Konferencja naukowa z cyklu KOLOKWIA STAROPOLSKIE

12.11.2017

Profesor Gabriela Matuszek-Stec w Składzie Kulturalnym w Poznaniu / spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Profesor Gabrielą Matuszek-Stec - badaczką literatury przełomu XIX/XX wieku (głównie naturalizmu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego), literatury najnowszej, polsko-niemieckich związków kulturowych, przekładu literackiego.

11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

04.04.2018

Biopolityka męskości / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.