Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 28.09.2017 - 29.09.2017
Дата размещения: 21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Gdańsk
Организаторы:

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

Zaobserwowany w ostatnim czasie wzrost zainteresowania tematyką płci, skutkujący między innymi rozwojem badań genderowych, skupiających się na kobiecie i jej rolach społecznych, zdaje się inspirować do podjęcia równie istotnej problematyki, związanej z figurą mężczyzny. Wieloaspektowość zagadnień oraz ich złożoność stanowią wciąż pretekst do nowych i nowatorskich odczytań, zarówno dzieł starszych, XIX-wiecznych, jak i tych najnowszych, inspirując do oglądu problematyki (nie)męskości, prowadząc do próby opisu ról, relacji, transgresji i korelacji pomiędzy płciami.

Takie zadanie postawili sobie także organizatorzy konferencji, zapraszając do współudziału literaturoznawców, językoznawców, antropologów, kulturoznawców oraz innych znawców tematu z różnych ośrodków naukowych. Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami, które nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości, a są jedynie inspiracją do pogłębionej refleksji na ten temat:

 • figury męskości w literaturze, (nie)męskość jako kategoria kulturowa i jej reprezentacje w kulturze,
 • język w literaturze – język płci pod kątem (nie)męskości,
 • mężczyzna jako twórca literatury (i kultury),
 • mężczyzna (po)nowoczesny,
 • mężczyzna i jego relacje z rodziną,
 • mężczyzna jako ojciec (i matka?),
 • relacje mężczyzny z kobietami i mężczyznami,
 • zachowania „męskie” i „niemęskie”,
 • „maski męskości”,
 • figura homoseksualisty w tekstach kultury,
 • autor homoseksualista,
 • figura hermafrodyty i androgyne w kontekście męskości.

Zachęcamy także do dzielenia się autorskimi ujęciami proponowanej przez nas tematyki i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Na propozycje tematów wraz z abstraktami (do 1000 znaków) oczekujemy do 30 czerwca 2017 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: konferencja.niemeskosc@gmail.com. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy do 15 lipca 2017 roku.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, bufetu kawowego w prze-rwach obrad oraz planowanej publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów i wynosi 400 zł z udziałem w uroczystej kolacji lub 350 zł bez udziału w kolacji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Komitet Organizacyjny:
prof. UG dr hab. Barbara Zwolińska
prof. UG dr hab. Bolesław Oleksowicz
prof. UG dr hab. Feliks Tomaszewski
mgr Krystian Maciej Tomala (sekretarz konferencji)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2017 21:30
Дата размещения:
21 марта 2017; 23:24 (Katarzyna Kręglewska)
Дата правки:
8 апреля 2017; 17:06 (Olga )

Смотреть также

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах