Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.11.2016 - 15.11.2016
Added on: 19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze:
- niesłusznie zapomniani twórcy oraz ich dzieła;
- archiwalne i muzealne źródła do dziejów polskiej kultury na obczyźnie;
- promocja rodzimej kultury poza krajem;
- twórcy polscy na tle międzynarodowej wspólnoty emigracyjnej.

Information

Application deadline for speakers:
15.09.2016 15:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.