Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.10.2017 - 18.10.2017
Data dodania: 14.03.2017

Powrót Czapskiego / Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Muzeum Narodowe w Krakowie i Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Powrót Czapskiego, która odbędzie się w dniach 17–18 października 2017 roku w Krakowie.

W 2016 roku otwarty został w Krakowie Pawilon Józefa Czapskiego – pierwsze  muzeum biograficzne poświęcone temu wybitnemu artyście, współtwórcy polskiej kultury w kraju i na emigracji. Wydawane są kolejne edycje jego książek, otwierane wystawy malarstwa, digitalizowane i opracowywane dzienniki. W ostatnim czasie mamy więc do czynienia ze swego rodzaju „powrotem Czapskiego”.

Pojawia się zatem konieczność ustalenia miejsca Józefa Czapskiego na współczesnej mapie polskiej kultury. Celem i przedmiotem konferencji  jest reinterpretacja jego spuścizny nie tylko jako artysty, ale również jako pisarza i świadka historii XX wieku.

Do udziału w debacie zapraszamy historyków sztuki, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, ale też dydaktyków i muzealników. Mamy nadzieję, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie nowe, wieloaspektowe spojrzenie na twórczość i działalność Józefa Czapskiego. Przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić trzy zasadnicze obszary tematyczne:
 • Czapski jako malarz,
 • Czapski jako pisarz,
 • biografia Czapskiego.

W ramach tych pól tematycznych proponujemy poruszenie między innymi następujących zagadnień:

 • Miejsce Józefa Czapskiego w polskiej kulturze – dawniej i dziś.
 • Malarskie i literackie powinowactwa Czapskiego – inspiracje i wpływy.
 • Twórczość malarska Czapskiego – interpretacje. 
 • Eseistyka i krytyka artystyczna Czapskiego na tle epoki.  
 • Przyjaźnie literackie i artystyczne Czapskiego (m.in. Miłosz, Vincenz, Stempowski, Herling-Grudziński, Herbert).  
 • Dziennik Józefa Czapskiego – specyfika i paralele w literaturze dokumentu osobistego.
 • Obecność Czapskiego i środowiska „Kultury” w życiu polskiej emigracji i w kraju.
 • Wątki biograficzne – Czapski jako uczestnik i świadek historii XX wieku (m.in. dzieje i spuścizna rodziny Czapskich, losy Polaków w Rosji w XX wieku, działalność wojskowa Czapskiego, sprawa katyńska i jej upamiętnienie).

Równocześnie przedmiotem konferencyjnych wystąpień byłyby takie zagadnienia dydaktyczno-muzealnicze jak:

 • Muzeum biograficzne w edukacji i dydaktyce.
 • Józef Czapski w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1, Kraków). Dla jej uczestników zostaną zorganizowane specjalne oprowadzania po Pawilonie Józefa Czapskiego. Jako wydarzenie towarzyszące planowany jest wieczór wspomnień o Józefie Czapskim.

Na Państwa zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego listu czekamy do 15 maja 2017 roku. Prosimy kierować je na adres: czapskikonferencja@mnk.pl. Wiadomość z odpowiedzią o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia wyślemy do 15 czerwca 2017 roku.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.05.2017 21:30
Data zgłaszania uczestników:
15.05.2017 22:00

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.