Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 05.12.2020 - 06.12.2020
Data dodania: 18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

źródło: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Mając to na uwadze organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad m.in. problematyką taką jak:
• kultura i sztuka a pamięć, historia, przeszłość (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka);
• przeszłość jako inspiracja;
• historia i pamięć; narracje historyczne; miejsca pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);
• dyskursy pamięci; niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami);
• historia i polityka; pamięć i polityka
• pamięć zbiorowa i jednostkowa;
• postpamięć i aspekty traumy;
• pamięć miejsc (widmontologia);
• edukacja a pamięć;
• historia i (nie)pamięć jako narzędzia konstytuowania świadomości zbiorowej i/ lub narzędzia propagandowe;
• narracje wspomnieniowe; biografie i autobiografie;
• rekonstrukcje pamięci historycznej (bractwa rycerskie, grupy rekonstrukcyjne);
• rytuały;
• pamięć, przeszłość a religijność;
• aspekty filozoficzne;
• subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
• historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni);
• historia i mit;
• cielesność, ciało i historia;
• historia a emancypacje;
• wyparcie a historia/ przeszłość.
Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pph.konferencja@gmail.com mija 22 listopada 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
 
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://pphkonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
22.11.2020
Opłata:
140 zł
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.