Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 03.09.2018 - 08.09.2018
Data dodania: 03.07.2018

Sommerschule "Polish as a World Language"

Typ wydarzenia:
Spotkanie

The "Greifswalder Polonicum" is an international summer school on Polish science, culture and language. It is financed by the Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen, Germany. Seminars and evening lectures in English, German and Polish held by internationally renowned scholars provide the unique opportunity to learn more about the culture and diversities of Poland and the Polish language from a scientific perspective.

Focusing on the Polish language abroad we are offering the following seminars this year: 

  • Kinga Kozmińska (London): Language ideologies, linguistic practices and family language policy in the Polish-speaking diaspora
  • Justyna Budzik (Kraków): Polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim /
  • Polish Émigré Writers in North America
  • Kinga Geben (Vilnius): Badania nad językiem polskim na Litwie

Academic chair:
Professor Dr. Bernhard Brehmer (Greifswald)
Dr. Marek Fiałek (Greifswald)

Information:
Anna Lena Klatt M. A.
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald
17487 Greifswald
Phone: +49 3834 420–5026
Fax: +49 3834 420–5005
annalena.klatt@wiko–greifswald.de

Call for Applications (Application Deadline: 8 July 2018)

Students and PhD candidates can apply for a travel scholarship for attending the Polonicum, see attachments for more information.

Attending the Polonicum at your own expense (there is no participation fee) is open to anyone interested.

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.