Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 07.04.2016 - 09.04.2016
Data dodania: 19.03.2016

Światy grozy 2

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków


Współczesne światy grozy to przede wszystkim szeroki kontekst kulturowy, mieszczący w sobie odwołania do tradycji ludowej, folkloru miejskiego, kinematografii, technologii, historiozofii, psychologii czy wreszcie ewokujący skrywane głęboko lęki czy fobie – i to niezależnie od wybieranego przez twórców narracji grozy medium.

Dlatego też organizatorów reedycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Światy grozy" interesować będą propozycje wystąpień zgłębiających następujące – lub nimi inspirowane – obszary tematyczne:
• sposoby konstrukcji światów grozy w filmie, serialu, komiksie, grze wideo oraz literaturze grozy i horrorze;
• konwencjonalizacja i przełamywanie schematów grozy;
• antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
• groza a niesamowite (Unheimliche), inne i obce;
• antropologie grozy:
o zombie i pandemiczności zombiezmu (w tym: dyskurs tanatyczny, antropologia śmierci, ekokrytyka zombie, polityczność zombie etc.),
o wampiry wampiryzm (w tym: marzenie o nieśmiertelności, euhemeryzacja wampiryzmu, wampiry a dhampiry etc.);
o wilkołaki i likantropia;
o duchy i widma (w tym: nawiedzone miejsca, egzorcyzmy, widmowość symboliczna, spirytyzm, mediumizm, etc.);
o inne figury grozy (w tym: mumia, potwór Frankensteina, demony spoza kręgu europejskiego);
• psychologia grozy: światy grozy w perspektywie fobii społecznych i emendacji lęków ludzkich;
• groza cywilizacji, schyłek cywilizacji i lęki apokaliptyczne;
• literackie światy grozy (E. T. A. Hoffmann, M. Shelley, E. A. Poe, H. P. Love-craft, A. Blackwood, S. King, bracia Grimm, I. Levin, N. Gaiman, Joyce Carol Oates, J. R. Boyett, D. Koontz, G. Masterton, C. Barker, A. Rice i inni);
• polskie światy grozy (S. Grabiński, A. Kańtoch, J. Grzędowicz, S. Darda, K. Kyrcz Jr, Ł. Radecki, Ł. Orbitowski, R. Cichowlas, D. Kain i inni);
• audiowizualne reprezentacje grozy (film, serial, anime, komiks i gra wideo);
• monstra i monstrualność;
• postgroza: narracje postwiktoriańskie, groza w steampunku i inne;
• groza w legendach miejskich (slender, czarna wołga etc.) i folklorze (zwłaszcza słowiańskim);
• renarracje (retelling) i remediacje światów grozy;
• parodie, gra z konwencją grozy i przełamywanie schematów narracyjnych;
• serialowe uniwersa grozy/ horroru (Hemlock Grove, Penny Dreadful, Sleepy Hollow, AHS, Scream Queens i inne);
• światy grozy w grach fabularnych

Wydarzeniem towarzyszącym obradom będzie promocja monografii naukowej "Światy grozy" (red. Ksenia Olkusz), zbierającej m. in. artykuły będące rezultatem zeszłorocznych obrad w ramach cyklu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatygrozy@gmail.com mija 29 lutego 2016 roku. Na podany adres należy przesłać:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.


Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewi-duje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 marca 2015 r. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora cyklu konferencyjnego Światy grozy, można odnaleźć na stronie factaficta.org/konferencje. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Szczegółowe warunki ubiegania się o grant opisane są na stronie: facta-ficta.org/granty

Wstęp dla słuchaczy na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu. Zgłoszenia akredytacji prasowej i uczestnictwa biernego prosimy przesyłać na adres swia-tygrozy@gmail.com z frazą [Akredytacja] oraz [Rejestracja] w tytule wiadomości.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.

Więcej informacji: swiatygrozy.wordpress.com

ABSTRAKTY DO: 29 lutego 2016
KONTAKT: swiatygrozy@gmail.com
KOSZT UDZIAŁU: 350

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
29.02.2016 22:30
Słowa kluczowe:
Data dodania:
19 marca 2016; 21:41 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
30 marca 2016; 22:41 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

04.02.2017

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Światy grozy"

Teksty grozy konfrontują  odbiorców z wielopoziomowym zbiorem rozmaitych problemów nękających zbiorowości ludzkie zarówno obecnie, jak i tych mających źródło w przeszłości czy w historii – która niejednokrotnie musi być egzorcyzmowana lub opowiedziana na no­wo. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy nad rozmaitymi aspekta­mi grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszerszej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji. Badania nad grozą są bowiem dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowania dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec niego polemiczne. Wśród sugerowanych przez organizatorów trzeciej już edycji konferencji w ramach projektu "Światy grozy", znajdą się zatem:

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.