Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 07.06.2017 - 09.06.2017
Data dodania: 05.06.2017

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, języku, kulturze, sztuce

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Celem konferencji będzie poszerzenie i pogłębienie refleksji nad zjawiskami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, językowymi oraz artystycznymi kreującymi obraz rodziny dawniej i dziś.

W kręgu poruszanych problemów proponujemy następujące zagadnienia:

  • obrazy rodziny w sztuce (muzyka, teatr, przedstawienia ikonograficzne) dawniej a/ i dziś;
  • językowe kreacje rodziny w literaturze;
  • rola rodziny w kształtowaniu się polskiego patriotyzmu, polskiej świadomości narodowej (powstania, zabory, wojny światowe);
  • zjawiska morfologiczno-składniowe i leksykalne w języku a przemiany kulturowe, obyczajowe, społeczne, polityczne związane z płcią na przestrzeni wieków i współcześnie;
  • aspekty duchowe, psychiczne, fizyczne, obyczajowe związane z rodziną i życiem rodzinnym;
  •  stopnie pokrewieństwa
  • współczesny i dawny model rodziny
  •  rodzina w aspekcie kulturowym, językowym, artystycznym, społecznym.

Chcemy, by konferencja była okazją do zaprezentowania różnych analiz badawczych, spostrzeżeń i refleksji oraz stworzyła warunki do dyskusji nad przedstawianymi zagadnieniami. 

Zobacz także

11.11.2015

Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze i sztuce

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

02.04.2016

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

Przedmiotem refleksji naukowej w trakcie planowanej konferencji pragniemy uczynić gwarę i jej wartość ujmowaną w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

31.01.2017

Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprazsza na II Interdyscyplinarną konferencję naukową "Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach", która odbędzie się w dniach 30–31 marca 2017 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.