Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.06.2020 - 21.06.2020
Data dodania: 21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

• kultura wobec rodziny (film, serial, sztuki plastyczne);

• rodzina w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o rodzinie; metafory i prefiguracje rodziny, rodzina w anegdocie, wspomnienia rodzinne etc.);

• rodzina w mediach i mediach społecznościowych;

• psychologia a rodzina;

• jednostka a rodzina;

• społeczeństwo a rodzina;

• dziecko w rodzinie

• rodzina a edukacja

• rodziny w różnych kulturach i tradycjach;

• relacje i związki rodzinne;

• przemoc a rodzina;

• rodzina dawniej i współcześnie; 

• transformacje społeczne a rodzina;

• polityka a rodzina;

• dzieje rodowe; słynne rody, rodziny królewskie, celebryckie etc.;

• mitologie i religie a rodzina;

• filozofia a rodzina;

• dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;

• archetypy;

• patriarchat i matriarchat;

• modele rodzin;

• rodzina a rodzicielstwo.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rodzina.konferencja@gmail.com mija 5 czerwca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://rodzinakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab., prof. UMCS Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Organizatorzy:

  • Ośrodek Badawczy Facta Ficta
  • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
  • Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
  • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
05.06.2020
Opłata:
140 zł
Do pobrania:
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.