Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.06.2020 - 21.06.2020
Added on: 21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

• kultura wobec rodziny (film, serial, sztuki plastyczne);

• rodzina w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o rodzinie; metafory i prefiguracje rodziny, rodzina w anegdocie, wspomnienia rodzinne etc.);

• rodzina w mediach i mediach społecznościowych;

• psychologia a rodzina;

• jednostka a rodzina;

• społeczeństwo a rodzina;

• dziecko w rodzinie

• rodzina a edukacja

• rodziny w różnych kulturach i tradycjach;

• relacje i związki rodzinne;

• przemoc a rodzina;

• rodzina dawniej i współcześnie; 

• transformacje społeczne a rodzina;

• polityka a rodzina;

• dzieje rodowe; słynne rody, rodziny królewskie, celebryckie etc.;

• mitologie i religie a rodzina;

• filozofia a rodzina;

• dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;

• archetypy;

• patriarchat i matriarchat;

• modele rodzin;

• rodzina a rodzicielstwo.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rodzina.konferencja@gmail.com mija 5 czerwca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://rodzinakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab., prof. UMCS Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Organizatorzy:

  • Ośrodek Badawczy Facta Ficta
  • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
  • Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
  • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Information

Application deadline for speakers:
05.06.2020
Fee:
140 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.