Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.11.2021
Added on: 22.11.2021

Tradycja, zwyczaj, obyczaj / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Słowa „tradycja”, „tradycyjność” pojawiają się w rozmaitych kontekstach i konfiguracjach. Niekiedy stanowią polityczny kapitał, innym razem determinują rodzinne powiązania, jeszcze innym odnoszą się do aspektów religijnych, a także folkloru czy historii. Tradycje są zbiorowe, ale bywają też indywidualne. Dotyczą zbiorowości, przekonań, wierzeń, stanowią oparcie w trudnych momentach dziejów ludzkości, choć czasem bywają postrzegane jako relikt, przedmiot czy zjawisko, przeciw któremu należy bądź wypada protestować.

Biorąc pod uwagę te różnorodność punktów widzenia, interpretacji czy rozumień, organizatorzy konferencji proponują zastanowić się nad aspektami tradycji i jej obecności w różnych dziedzinach istnienia, kultury i obyczaju:

 • tradycja i tradycyjność a ujęcia kulturowe oraz twórcze (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, gry wideo i inne);
 • tradycja a obyczaj;
 • społeczeństwo;
 • cywilizacje a tradycje i zwyczaje;
 • regionalne tradycje i obyczaje;
 • rodzina; jednostka;
 • sprzeciw wobec tradycyjni;
 • definicje i sposoby interpretowania;
 • przeszłość i teraźniejszość;
 • religia;
 • tradycje a szkoła, akademia etc.;
 • psychologia;
 • pedagogika;
 • zanikanie tradycji;
 • modele pielęgnowania tradycji;
 • zaburzenia i wyłomy w tradycji;
 • tradycje a cywilizacja i rozwój technologiczny;
 • tradycje zawodowe;

 

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres trad.ekonferencja@gmail.com mija 12 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski

Information

Application deadline for participants:
12.11.2021
Fee:
160 zł
Added on:
22 November 2021; 13:24 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 November 2021; 13:24 (Mariola Wilczak)

See also

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

27.09.2021

Grzech, występek, zło /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. (informacja organizatorów)

19.03.2019

Filologiczne Święto Wiosny

Filologiczne Święto Wiosny odbędzie się 20 III 2019 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.