Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 04.12.2021 - 05.12.2021
Added on: 22.11.2021

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – historie dawne i współczesne / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Czasy, obyczaje i kultura w jakiś sposób wymagają poszukiwania bohaterów potrafiących sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed ludzkością niełatwa rzeczywistość. Mamy szansę się o tym przekonać nie tylko zaznajamiając się z tekstami kultury opiewającymi wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcili się, by pomóc innym. Lecz to poświęcenie i heroizm nie są tylko utrwalone w zapisach czy dziełach, lecz charakteryzują także naszą współczesność, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak te, w których przyszło nam żyć.

Heroizm zresztą rozumieć można na wiele sposobów, zaś aktywizm i poświęcenie nie są domeną jednostek wybranych, lecz i zwykłych obywateli, czasem przypadkowo uwikłanych w zdarzenia, a czasem podejmujących zmaganie z sytuacjami, w które właczyli się, aby zawalczyć o swoje prawa, prawa innych itp. Postawy te bywają rezultatem przekonania  że także czasy, w których żyjemy, wymagają niekiedy aktów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości. Z tego względu organizatorzy konferencji „zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);
 • aktywizm społeczny i polityczny;
 • aktywizm polityczny; dyskursy polityczne, wolnościowe, rasowe, uchodźcze etc.;
 • walka o równość praw;
 • COVID-19;
 • katastrofy i kataklizmy;
 • media i social media – dyskursy, przykłady, bohaterowie mediów społecznościowych;
 • celebrytyzm – bohaterowie współcześni?
 • aktywizm – ekologia, prawa zwierząt etc.
 • walka o prawa człowieka;
 • przeciw wojnie;
 • dyskursy emancypacyjne dawniej i współcześnie;
 • poświęcenie i bohaterstwo w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • mitologie i legendy;
 • religie;
 • przeciw zniewoleniu, dyskryminacji i wykluczeniu;    
 • kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;
 • bohaterowie dnia codziennego – strażacy, policjanci, lekarze, nauczyciele etc.
  poświęcenie a obyczajowość i codzienność;
 • narracje bohaterów;
 • pedagogika;
 • psychologia;
 • działalność pro bono i charytatywna;
 • rodzina;
 • heroizm dnia powszedniego;
 • antybohaterowie;

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres bap.ekonferencja@gmail.com mija 21 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
21.11.2021
Fee:
160 zł
Added on:
22 November 2021; 13:27 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 November 2021; 13:27 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.