Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.02.2020 - 29.02.2020
Added on: 12.12.2019

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – przeszłość i współczesność? Aspekty kulturowe, historyczne, społeczne

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Ruszył nabór zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową  Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – przeszłość i współczesność? Aspekty kulturowe, historyczne, społecznektóra odbędzie się w dniach 28-29 lutego 2020 roku  w Krakowie.

Teksty kultury często opiewają wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcają swoje szczęście, zdrowie lub nawet życie, by pomóc innym. Obfitują one w opisy heroicznych dokonań, bitew zmieniających losy świata czy jednostek przedkładających dobro ogółu nad własnym losem. Bohaterstwo jednak rozumieć należy na wiele sposób, a walkę – o rozmaite wartości; także współcześnie na wielu polach pojawia się mnóstwo osób, które walczą o prawa jednostek lub zbiorowości. Trudno zaprzeczyć, że także czasy, w których żyjemy, pełne są przykładów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości.

Z tego względu organizatorzy konferencji „Bohaterstwo, poświęcenie, altruizm – przeszłość czy aktualność? Aspekty kulturowe, historyczne i społeczne” zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

• bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);

• aktywizm społeczny i polityczny;

• aktywizm – ekologia, prawa zwierząt etc.

• walka o prawa człowieka;

• przeciw wojnie;

• dyskursy wyzwoleńcze;

• dyskursy emancypacyjne na przestrzeni wieków i współcześnie;

• poświęcenie w mediach współczesnych i dawnych;

• bohaterowie mediów społecznościowych;

• poświęcenie i bohaterstwo w cywilizacji i filozofii Zachodu;

• mitologie i legendy;

• religijne wymiary poświęcenia i bohaterstwa;

• mechanizmy zniewolenia, dyskryminacji i wykluczenia;

• kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;

• bohaterowie dnia codziennego - strażacy, policjanci, lekarze etc. poświęcenie a obyczajowość i codzienność;

• narracje bohaterów;

• kategorie "wygranych" i "przegranych";

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres npo.konferencja@gmail.com mija 5 lutego 2020 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

• abstrakt (max. 600 słów);

• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych (m.in. punktowanych), które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Information

Address:
Opoczyńska 39/9, 54-034 Wrocław
Application deadline for speakers:
05.02.2020
Fee:
360 zł
Added on:
12 December 2019; 22:53 (Przemysław Górecki)
Edited on:
12 December 2019; 22:53 (Przemysław Górecki)

See also

27.08.2019

Nadzieja, poświęcenie, ofiara. Aspekty kulturowe i historyczne

Teksty kultury często opiewają wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcają swoje szczęście, zdrowie lub nawet życie, by pomóc innym. Obfitują one w opisy heroicznych dokonań, bitew zmieniających losy świata czy jednostek przedkładających dobro ogółu nad własnym losem.

09.03.2020

Prof. Monika Rzeczycka: Teozofia. Ezoteryczna duchowość kobiet / wykład z cyklu "Duchowość kobiet"

Archiwum kobiet zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Duchowość kobiet". Tym razem będzie to wykład prof. Moniki Rzeczyckiej (UG) pt. "Teozofia. Ezoteryczna duchowość kobiet", którego można będzie wysłuchać w czwartek, 12 marca, w sali 144 Pałacu Staszica o godzinie 16.30. 

27.06.2016

Biblia na polski tłumaczona

Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej polskim tłumaczeniom Pisma Świętego.

18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.