Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.05.2023
Added on: 02.04.2023

Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki,zagrożenia

Type of the event:
Conference

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. 

Wobec tych kwestii organizatorów konferencji będą interesować różne konteksty związane z postępem i zmianami, na które wpływają nowe idee, przedmioty etc. , a więc obejmujące np. takie zagadnienia, jak:

 • obraz przemian w kulturze (literatura, sztuki plastyczne,  architektura; film, serial, komiks, gry wideo etc.);
 • społeczny wymiar przemian;
 • reakcje społeczne i jednostkowe;
 • aspekty historyczne – dyskursy, dysputy,
 • tradycja a technologia;
 • zmiany pokoleniowe i postawa wobec przemian technologicznych;
 • przełomowe odkrycia, wynalazki, technologie – perspektywa współczesna i historyczna;
 • postaci historyczne;
 • współcześnie bohaterowie i antybohaterowie technologii;
 • medycyna, medycyna estetyczna;
 • optymizm i pesymizm;
 • zagrożenia i pożytki;
 • media tradycyjne, social media;
 • prawo;
 • biznes, gospodarka, ekonomia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • dyskursy akademickie i nieakademickie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: pik.ekonferencja@gmail.com mija 22 kwietnia 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•              numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: www.technolekonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
22.04.2023
Fee:
190 zł
Added on:
2 April 2023; 19:14 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 April 2023; 19:14 (Mariola Wilczak)

See also

02.04.2023

Sprawiedliwość

„Sprawiedliwość” to pojęcie zawierające w sobie wiele skomplikowanych aspektów. Bywa traktowane subiektywnie, bywa, że służy celom ideologicznym, także tym o politycznej proweniencji. Jest nadto obecne w mowie codziennej, języku potocznym, rodzinnych dysputach, lecz i w dyskursach zaangażowanych, dotyczy tak spraw jednostkowych, jak i całych zbiorowości. Pojawia się w kontekstach wiary, filozofii, kultury, sztuki. Jest słowem, które ukonkretnia się nade wszystko jako sygnał pewnych dążeń, acz niesie ze sobą często ogromny ładunek emocjonalny, bagaż historyczno-społeczny. Stąd pomysł, aby zaproponować naukowy namysł nad wielowymiarowością oraz interpretacjami rozmaitych aspektów związanych ze sprawiedliwością. 

10.07.2022

Zmiany, przemiany, transformacje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? 

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

27.02.2019

VIII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 50. rocznicy śmierci prof. Zenona Klemensiewicza

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 50. rocznicy śmierci prof. Zenona Klemensiewicza.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.