Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 31.07.2022
Added on: 10.07.2022

Zmiany, przemiany, transformacje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? 

Grafika z materiałów promocyjnych Organizatorów.

Tyle pytań i tak wiele koncepcji. Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł m.in. nad takimi kwestiami, jak:

 • kulturowe obrazy i koncepcje zmian (film, serial, literatura, komiks, gry wideo etc.);
 • wymiar jednostkowy – historyczny i współczesny;
 • przemiany polityczne;
 • przemiany społeczne;
 • rodzicielstwo, relacje uczuciowe etc.;
 • pedagogika;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • zwyczaje i nawyki a zmiany;
 • żałoba, trauma;
 • emigracja;
 • zamiany cywilizacyjne;
 • komunikacja, media, social media;
 • cielesność i tożsamość;
 • dorastanie, dojrzewanie;
 • moda;
 • ekonomia

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zmiany.ekonferencja@gmail.com mija 15 lipca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://zmianaekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
15.07.2022
Fee:
160 zł
Added on:
10 July 2022; 14:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 July 2022; 14:07 (Mariola Wilczak)

See also

02.04.2023

Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki,zagrożenia

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. 

10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

07.03.2020

Fetysze i przemiany ponowoczesności (UWAGA: zmiana terminu, obrady w formie online)

Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, kolejne przedmioty, bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby.

10.07.2022

Praca / ogólnopolska konferencja naukowa

Czy etos pracy – jeden z ważniejszych elementów determinujących jakość i poświęcenie  jej wykonywania – jest wciąż respektowany? Czym jest praca dla człowieka współczesnego? Czym była niegdyś? czy można odnaleźć przyjemność w wykonywanej pracy? Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy, by pracować? Jak postrzega pracę społeczeństwo? Jak zmienia się rynek pracy? Jakie zmiany zaszły w wyniku pandemii Covid-19? A w jaki sposób pokazywana jest praca w tekstach kultury?

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.