Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.01.2024
Added on: 08.12.2023

Praca

Type of the event:
Conference

Czy etos pracy – jeden z ważniejszych elementów determinujących jakość i poświęcenie  jej wykonywania – jest wciąż respektowany? Czym jest praca dla człowieka współczesnego? Czym była niegdyś? czy można odnaleźć przyjemność w wykonywanej pracy? Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy, by pracować? Jak postrzega pracę społeczeństwo? Jak zmienia się rynek pracy? Jakie zmiany zaszły w wyniku pandemii Covid-19? A w jaki sposób pokazywana jest praca w tekstach kultury?

z materiałów promocyjnych organizatora

Tyle jest pytań,  na które warto by było naukowo porozmawiać. Dlatego organizatorzy konferencji proponują badawczy namysł m.in. (choć nie tylko) nad:

 • praca w kulturze (literatura, film, serial, komiks etc.);
 • filozofia;
 • etos pracy;
 • praca twórcza;
 • praca fizyczna;
 • zawody wysokiego ryzyka;
 • kształcenie;
 • koncepcje pracy i współpracy;
 • etyka pracy;
 • kodeks pracy;
 • prawo
 • praca dawniej i dziś;
 • środowisko pracy;
 • bezrobocie, poszukiwanie pracy;
 • społeczny i jednostkowy wymiar podejmowanej pracy;
 • psychologia;
 • media i media społecznościowe;
 • praca jako pasja;
 • ekonomia;
 • praca a rodzina;
 • przemiany obyczajowe i ich wpływ na kwestie pracy;
 • praca jako przywilej; zawody prestiżowe;
 • kariera, ścieżki kariery;
 • zawody wymarłe i zawody przyszłości;
 • zjawiska patologiczne – dyskryminacje, mobbing, ageizm na rynku pracy;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: prac.eekonferencja@gmail.com mija 8 stycznia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),  dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet w Siedlcach),  mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Rafał Paliński (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
08.01.2024
Fee:
200 zł
Download:
Added on:
8 December 2023; 20:21 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 December 2023; 20:21 (Mariola Wilczak)

See also

10.07.2022

Praca / ogólnopolska konferencja naukowa

Czy etos pracy – jeden z ważniejszych elementów determinujących jakość i poświęcenie  jej wykonywania – jest wciąż respektowany? Czym jest praca dla człowieka współczesnego? Czym była niegdyś? czy można odnaleźć przyjemność w wykonywanej pracy? Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy, by pracować? Jak postrzega pracę społeczeństwo? Jak zmienia się rynek pracy? Jakie zmiany zaszły w wyniku pandemii Covid-19? A w jaki sposób pokazywana jest praca w tekstach kultury?

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

02.04.2023

Sprawiedliwość

„Sprawiedliwość” to pojęcie zawierające w sobie wiele skomplikowanych aspektów. Bywa traktowane subiektywnie, bywa, że służy celom ideologicznym, także tym o politycznej proweniencji. Jest nadto obecne w mowie codziennej, języku potocznym, rodzinnych dysputach, lecz i w dyskursach zaangażowanych, dotyczy tak spraw jednostkowych, jak i całych zbiorowości. Pojawia się w kontekstach wiary, filozofii, kultury, sztuki. Jest słowem, które ukonkretnia się nade wszystko jako sygnał pewnych dążeń, acz niesie ze sobą często ogromny ładunek emocjonalny, bagaż historyczno-społeczny. Stąd pomysł, aby zaproponować naukowy namysł nad wielowymiarowością oraz interpretacjami rozmaitych aspektów związanych ze sprawiedliwością. 

01.03.2023

Dyskryminacja / Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.