Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.09.2023
Added on: 01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

Ilustracja z materiałów organizatora

Kwestie obyczajowe, społeczne potrzeby wykształcone pod wpływem rozmaitych doświadczeń oraz okoliczności także przeobraziły serialową rzeczywistość zarówno w sferze estetycznej, jaki pod względem treściowym czy pracy na planie. Dlatego organizatorów konferencji interesować będą m.in.:

 • serial w kulturze;
 • konwencje serialowe;
 • true crime;
 • kultowe seriale;
 • seriale po latach;
 • remake, reboot;
 • gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów;
 • seriale azjatyckie;
 • adaptacje literatury;
 • franczyzy, crossovery, uniwersa;;
 • platformy streamingowe i formy dystrybucji seriali;
 • środowiska fanowskie;
 • praca na planie (np. koordynatorzy intymności);
 • kontrowersje i problemy;
 • pandemia COVID-19 a seriale;
 • strajk scenarzystów;
 • media i social media;
 • nagrody branżowe;
 • kampanie promocyjne seriali;
 • produkcja seriali i decyzje castingowe;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • muzyka w serialach;
 • produkcje przełomowe i kultowe;
 • kontrowersje.

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seriale.ekonferencja@gmail.com mija 4 września 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://serialeekonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez organizatorów)

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
04.09.2023
Fee:
200 zł
Added on:
1 August 2023; 13:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 August 2023; 13:51 (Mariola Wilczak)

See also

20.05.2017

Kultura seriali / Ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kultura seriali" – występujących w ramach konsorcjum Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Ośrodka Badawczego Facta Ficta – interesować będzie m.in.:

04.05.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa "Seriale"

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dystrybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza.

04.11.2017

Wykład pt. "Seriale paradokumentalne (Trudne sprawy, Dlaczego ja?) - istota, przyczyny popularności"

Wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. "Seriale paradokumentalne (Trudne sprawy, Dlaczego ja?) - istota, przyczyny popularności" wygłosi dr Justyna Bucknall - Hołyńska.

17.11.2015

Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu / Ogólnopolska konferencja naukowa

Każdy serial, również konferencyjny, musi mieć swój koniec, narracyjne domknięcie, mniej lub bardziej ekscytujący finał. Trzecia odsłona serialowego przedsię­wzięcia, zatytułowana „Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu”, organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będzie próbą podsumowania stanu wiedzy o serialach, ale też zachętą do refleksji nad przeobrażeniami, jakim może/powin­na ulec ta dziedzina badań. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę metakrytyczną konsta­tację Hannibala Lectera A.D. 2015, że etyka stała się estetyką, być może w poszukiwaniu znaczenia należałoby udać się w głąb telewizualnej fantazji, szukać prawdy gdzieś we­wnątrz, analizować składniki i reguły serialowych produkcji z anatomiczną precyzją, a rezultaty owej wiwisekcji rozpatrywać w powiązaniu z ideologicznym sztafażem seria­li. Punktem wyjścia dla referatów powinny być następujące zagadnienia:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.