Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.06.2021 - 27.06.2021
Added on: 04.05.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa "Seriale"

Type of the event:
Conference

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dystrybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza.

Dlatego organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Seriale interesować będą m.in.:
• zależności pomiędzy starymi a nowymi metodami dystrybuowania narracji seryjnych i treści serialowych;
• konwencje serialowe (sitcom, procedural, serial obyczajowy, miniserial, opera mydlana);
• seriale animowane;
• seriale z różnych stron świata;
• gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów;
• zjawiska binge watching (binge viewing);
• platformy streamingowe i ich rola w kształtowaniu współczesnego krajobrazu serialowego;
• legalne i nielegalne formy dystrybucji seriali;
• wpływ środowiska fanowskiego na seriale i sposoby ich percepcji;
• produkcje telewizyjne i ich pozycja we współczesnej kulturze;
• kampanie promocyjne seriali;
• produkcja seriali i decyzje castingowe;
• rola seriali w życiu społecznym (serial jako platforma dla krytyki społecznej, politycznej, ekonomicznej, obyczajowej);
• nagrody branżowe;
• muzyka w serialach;
• zjawiska franczyzy, crossoveru, uniwersów seryjnych i serialowych;
• adaptacja, remediacja;
• kontynuacja po latach, remake, reboot;
• produkcje przełomowe i kultowe;
• kontrowersje;
• animacje;
• seriale w czasach COVID.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seriale.ekonferencja@gmail.com mija 7 czerwca 2021. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
• numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: kulturaseriali.wordpress.com.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
07.06.2021
Fee:
150 zł
Download:
Added on:
4 May 2021; 12:25 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 May 2021; 12:25 (Mariola Wilczak)

See also

20.05.2017

Kultura seriali / Ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kultura seriali" – występujących w ramach konsorcjum Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Ośrodka Badawczego Facta Ficta – interesować będzie m.in.:

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

05.08.2022

„Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego

Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 1-3 grudnia 2022 r.

17.11.2015

Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu / Ogólnopolska konferencja naukowa

Każdy serial, również konferencyjny, musi mieć swój koniec, narracyjne domknięcie, mniej lub bardziej ekscytujący finał. Trzecia odsłona serialowego przedsię­wzięcia, zatytułowana „Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu”, organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będzie próbą podsumowania stanu wiedzy o serialach, ale też zachętą do refleksji nad przeobrażeniami, jakim może/powin­na ulec ta dziedzina badań. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę metakrytyczną konsta­tację Hannibala Lectera A.D. 2015, że etyka stała się estetyką, być może w poszukiwaniu znaczenia należałoby udać się w głąb telewizualnej fantazji, szukać prawdy gdzieś we­wnątrz, analizować składniki i reguły serialowych produkcji z anatomiczną precyzją, a rezultaty owej wiwisekcji rozpatrywać w powiązaniu z ideologicznym sztafażem seria­li. Punktem wyjścia dla referatów powinny być następujące zagadnienia:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.