Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 26.06.2021 - 27.06.2021
Data dodania: 04.05.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa "Seriale"

Typ wydarzenia:
Konferencja

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dystrybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza.

Dlatego organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Seriale interesować będą m.in.:
• zależności pomiędzy starymi a nowymi metodami dystrybuowania narracji seryjnych i treści serialowych;
• konwencje serialowe (sitcom, procedural, serial obyczajowy, miniserial, opera mydlana);
• seriale animowane;
• seriale z różnych stron świata;
• gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów;
• zjawiska binge watching (binge viewing);
• platformy streamingowe i ich rola w kształtowaniu współczesnego krajobrazu serialowego;
• legalne i nielegalne formy dystrybucji seriali;
• wpływ środowiska fanowskiego na seriale i sposoby ich percepcji;
• produkcje telewizyjne i ich pozycja we współczesnej kulturze;
• kampanie promocyjne seriali;
• produkcja seriali i decyzje castingowe;
• rola seriali w życiu społecznym (serial jako platforma dla krytyki społecznej, politycznej, ekonomicznej, obyczajowej);
• nagrody branżowe;
• muzyka w serialach;
• zjawiska franczyzy, crossoveru, uniwersów seryjnych i serialowych;
• adaptacja, remediacja;
• kontynuacja po latach, remake, reboot;
• produkcje przełomowe i kultowe;
• kontrowersje;
• animacje;
• seriale w czasach COVID.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seriale.ekonferencja@gmail.com mija 7 czerwca 2021. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
• numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: kulturaseriali.wordpress.com.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
07.06.2021
Opłata:
150 zł
Do pobrania:
Słowa kluczowe:
Data dodania:
4 maja 2021; 12:25 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
4 maja 2021; 12:25 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

20.05.2017

Kultura seriali / Ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kultura seriali" – występujących w ramach konsorcjum Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Ośrodka Badawczego Facta Ficta – interesować będzie m.in.:

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

05.08.2022

„Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego

Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 1-3 grudnia 2022 r.

17.11.2015

Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu / Ogólnopolska konferencja naukowa

Każdy serial, również konferencyjny, musi mieć swój koniec, narracyjne domknięcie, mniej lub bardziej ekscytujący finał. Trzecia odsłona serialowego przedsię­wzięcia, zatytułowana „Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu”, organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będzie próbą podsumowania stanu wiedzy o serialach, ale też zachętą do refleksji nad przeobrażeniami, jakim może/powin­na ulec ta dziedzina badań. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę metakrytyczną konsta­tację Hannibala Lectera A.D. 2015, że etyka stała się estetyką, być może w poszukiwaniu znaczenia należałoby udać się w głąb telewizualnej fantazji, szukać prawdy gdzieś we­wnątrz, analizować składniki i reguły serialowych produkcji z anatomiczną precyzją, a rezultaty owej wiwisekcji rozpatrywać w powiązaniu z ideologicznym sztafażem seria­li. Punktem wyjścia dla referatów powinny być następujące zagadnienia:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.