Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.07.2017 - 09.07.2017
Added on: 20.05.2017

Kultura seriali / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kultura seriali" – występujących w ramach konsorcjum Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Ośrodka Badawczego Facta Ficta – interesować będzie m.in.:

 • zależność pomiędzy starymi a nowymi metodami dystrybuowania treści serialowych,
 • konwencje serialowe (sitcom, procedural, serial obyczajowy, miniserial, opera mydlana),
 • gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów,
 • zjawisko binge watching (binge viewing),
 • platformy streamingowe i ich rola w kształtowaniu współczesnego krajobrazu serialowego,
 • legalne i nielegalne formy dystrybucji seriali,
 • wpływ środowiska fanowskiego na seriale,
 • produkcje telewizyjne i ich pozycja we współczesnej kulturze,
 • kampanie promocyjne seriali,
 • produkcja seriali i decyzje castingowe,
 • rola seriali w życiu społecznym; serial jako platforma dla krytyki społecznej, politycznej, ekonomicznej, obyczajowej,
 • nagrody branżowe,
 • muzyka w serialach,
 • zjawiska franczyzy, cross overu, franchised universe,
 • adaptacja, remediacja, remake, spin-off,
 • kontynuacja produkcji po latach (np. X Files, Twin Peaks, Gilmore Girls),
 • produkcje przełomowe i kultowe,
 • seriale a problematyka transmedialna,
 • transfikcjonalność w serialach.

Oprócz opracowania tych zagadnień zachęcamy również do prezentowania case studies oraz przygotowywania własnych propozycji związanych z kulturą serialową.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kulturaseriali@gmail.com mija 10 czerwca 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów),
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy,
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 300 PLN. Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru mo­nograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie.

Komitet organizacyjny:

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski)
mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński)

 

Information

Application deadline for speakers:
10.06.2017 21:30
Added on:
20 May 2017; 19:28 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 May 2017; 00:31 (Olga )

See also

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

17.11.2015

Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu / Ogólnopolska konferencja naukowa

Każdy serial, również konferencyjny, musi mieć swój koniec, narracyjne domknięcie, mniej lub bardziej ekscytujący finał. Trzecia odsłona serialowego przedsię­wzięcia, zatytułowana „Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu”, organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będzie próbą podsumowania stanu wiedzy o serialach, ale też zachętą do refleksji nad przeobrażeniami, jakim może/powin­na ulec ta dziedzina badań. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę metakrytyczną konsta­tację Hannibala Lectera A.D. 2015, że etyka stała się estetyką, być może w poszukiwaniu znaczenia należałoby udać się w głąb telewizualnej fantazji, szukać prawdy gdzieś we­wnątrz, analizować składniki i reguły serialowych produkcji z anatomiczną precyzją, a rezultaty owej wiwisekcji rozpatrywać w powiązaniu z ideologicznym sztafażem seria­li. Punktem wyjścia dla referatów powinny być następujące zagadnienia:

04.05.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa "Seriale"

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dystrybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza.

14.03.2017

Ciąg dalszy nastąpi: Seryjność w kulturze II

Doktoranci Wydziału Polonistyki UJ we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Filmoznawców UJ oraz Fundacją Urwany Film mają zaszczyt zaprosić na 2. Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Ciąg dalszy nastąpi: Seryjność w kulturze”, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki UJ w dniach 19-21 maja 2017. Celem konferencji jest stworzenie przedsięwzięcia naukowego o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającego badaczy tekstów kultury w celu stworzenia płaszczyzny dyskusji i refleksji nad zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze masowej oraz poszerzenia perspektywy badawczej o nowe zagadnienia, łączące tradycje narracyjne i popkulturę w naukowej recepcji antropologicznej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie problematyka funkcjonowania trzech wybranych figur kulturowych, charakterystycznych dla seryjnych tekstów kultury: herosa, detektywa i złoczyńcy. Proponowane zagadnienia badawcze:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.