Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.07.2022
Added on: 10.07.2022

Praca / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Czy etos pracy – jeden z ważniejszych elementów determinujących jakość i poświęcenie  jej wykonywania – jest wciąż respektowany? Czym jest praca dla człowieka współczesnego? Czym była niegdyś? czy można odnaleźć przyjemność w wykonywanej pracy? Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy, by pracować? Jak postrzega pracę społeczeństwo? Jak zmienia się rynek pracy? Jakie zmiany zaszły w wyniku pandemii Covid-19? A w jaki sposób pokazywana jest praca w tekstach kultury?

Grafika z materiałów promocyjnych Organizatorów.

Tyle jest pytań,  na które warto by było naukowo porozmawiać. Dlatego organizatorzy konferencji proponują badawczy namysł m.in. (choć nie tylko) nad:

 • praca w kulturze (literatura, film, serial, komiks etc.);
 • etos pracy;
 • koncepcje pracy i współpracy;
 • etyka pracy;
 • kodeks pracy;
 • praca dawniej i dziś;
 • środowisko pracy;
 • praca twórcza;
 • bezrobocie, poszukiwanie pracy;
 • społeczny i jednostkowy wymiar podejmowanej pracy;
 • psychologia;
 • media i media społecznościowe;
 • praca jako pasja;
 • ekonomia;
 • praca a rodzina;
 • przemiany obyczajowe i ich wpływ na kwestie pracy;
 • praca jako przywilej; zawody prestiżowe;
 • kariera, ścieżki kariery;
 • zawody wymarłe i zawody przyszłości;
 • zjawiska patologiczne – dyskryminacje, mobbing, ageizm na rynku pracy.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres prac.eekonferencja@gmail.com mija 14 lipca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://pracaeekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

(Informacja pochodzi od Organizatorów).

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
14.07.2022
Fee:
160 zł
Download:
Added on:
10 July 2022; 14:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 July 2022; 15:40 (Mariola Wilczak)

See also

13.12.2017

IV Olimpiada Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Zielonogórskim - etap drugi

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz kolejny jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Mediach.

22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

10.07.2022

Zmiany, przemiany, transformacje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? 

10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.