Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.11.2021
Added on: 22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

Dlatego organizatorzy konferencji pragnęliby zaprosić do naukowego namysłu nad ta problematyką, proponując następujące ujęcia (choć oczywiście zachęcając do podjęcia także refleksji innego rodzaju):

 • kultura i obyczajowość a emocje;
 • emocje jako siła napędowa, przedmiot i temat w sztukach (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, gry wideo, komiksy etc.);
 • historia i współczesność;
 • sposoby wyrażania i hamowania emocji;
 • media i social media; cyberprzestrzeń;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • pedagogika;
 • życie codzienne;
 • religie;
 • filozofia;
 • język emocji – pisanie i mówienie; opisywanie emocji;
 • życie zawodowe, praca i obowiązki a emocje;
 • patologie i skrajności;
 • tożsamość a emocje;
 • emocje pozytywne i negatywne;
 • przeżycia i traumy;
 • władza, polityka a emocje;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres emocje.ekonferencja@gmail.com mija 14 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
14.11.2021
Fee:
160 zł
Download:
Added on:
22 November 2021; 13:20 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 November 2021; 13:20 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.