Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 02.06.2016 - 03.06.2016
Added on: 17.03.2016

Emocje – Język – Literatura

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej EMOCJE - JĘZYK - LITERATURA

(Białystok, 2 - 3 czerwca 2016 roku),

która jest już trzecim białostockim spotkaniem poświęconym interdyscyplinarnej refleksji nad emocjami, wpisującym się w badania z kręgu emotional studies i affective science. Poprzednie zwieńczone zostały opublikowaniem recenzowanych tomów: Emocje - Ekspresja - Poetyka - przegląd zagadnień (2013) oraz Emocje - Literatura - Medycyna (2015). Tym razem zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, podczas której przyjrzymy się szeroko rozumianemu lingwistycznemu oraz literackiemu obrazowi emocji, biorąc pod uwagę różne obszary eksploatacji i eksploracji języka. Będą nas interesowały zarówno warunkowane biologicznie emocje (strach, złość, zdziwienie, wstręt, rozpacz, radość), jak i kulturowo konstruowane uczucia (miłość, żal, zazdrość).

Proponujemy rozważenie następujących kwestii:

  • semantyka, etymologia, modele sieciowe nazw emocji, nastrojów, afektów (także w językach innych niż polski),
    • językowy obraz emocji, nastrojów, afektów,
    • emocje w idiolektach pisarzy różnych epok,

- ekspresja emocji na przestrzeni dziejów,

-  językowy obraz zjawisk i wydarzeń emocjogennych (np. narodziny, śmierć, choroba, żałoba, trauma),

- frazeologia emocji,

- emocje w metaforze i metafory emocji,

- literackie i kulturowe obrazy emocji,

- językowe wykładniki emocji,

- graficzne oraz ikonograficzne sposoby wyrażania emocji.

Lista tematów jest otwarta, z chęcią zapoznamy się również z Państwa propozycjami.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim młodych stażem literaturoznawców i językoznawców, ale także wszystkich, którym nieobca jest interdyscyplinarna humanistyka: filozofów, antropologów, psychologów, socjologów, kulturoznawców, muzykologów, historyków sztuki.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W jej ramach oferujemy: dwa obiady, uroczystą kolację pierwszego wieczoru oraz jeden nocleg ze śniadaniem; część pozyskanej kwoty przeznaczymy na publikację pokonferencyjną (szczegółowe informacje przekażemy po ustaleniu listy referentów).

 

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 1 kwietnia 2016 r. na adres: dianasaniewska@wp.pl. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Z wyrazami szacunku, dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB dr Diana Saniewska

KONTAKT: Diana Saniewska, dianasaniewska@wp.pl, tel. 503 344 455

Information

Application deadline for speakers:
01.04.2016 21:30
Added on:
17 March 2016; 21:56 (Sylwia Pikula)
Edited on:
17 March 2016; 22:10 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.