Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.03.2023
Added on: 01.03.2023

Dyskryminacja / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. 

z materiałów promocyjnych organizatora

Podobna tematyka wydaje się istotna w kontekście różnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, a związku z tym warto o tym dyskutować. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do przedstawienia referatów dotyczących takich kwestii, jak np.:

 • pojęcie i rozumienie dyskryminacji;
 • dyskryminacja w życiu społecznym;
 • obyczajowość dawna i współczesna;
 • historia i czasy współczesne;
 • dyskryminacja jako temat kultury (film, serial, literatura, sztuki plastyczne, gry wideo, komiks etc.);
 • formy dyskryminacji;
 • dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, status majątkowy, wygląd, stan zdrowia, wyznanie etc.;
 • polityka;
 • prawo;
 • religia;
 • dyskryminacja w różnych zawodach;
 • pedagogika;
 • skutki dyskryminacji;
 • dyskryminacja jako problem globalny;
 • zjawiska i przejawy dyskryminacji;
 • walka z dyskryminacją;
 • dyskryminacja a język;
 • wychowanie a dyskryminacja;
 • socjologia;
 • psychologia.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres sip.ekonferencja@gmail.com mija 5 marca 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://dyskryminacjakonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
05.03.2023
Fee:
190 zł
Added on:
1 March 2023; 21:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 March 2023; 21:19 (Mariola Wilczak)

See also

17.02.2016

Podręczniki bez uprzedzeń i dyskryminacji / Debata ekspercka

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości wraz z zespołem badawczym oraz organizacjami partnerskimi projektu „Gender w podręcznikach” zapraszają na debatę ekspercką „Podręczniki bez uprzedzeń i dyskryminacji. Projektowanie zmiany”, która odbędzie się 29 lutego 2016 r. w godz. 11.00–15.00 w Poznaniu (sala XVII Collegium Minus). Więcej informacji na www.gender.amu.edu.pl oraz na plakacie.

27.05.2015

WYMIARY TOLERANCJI W LITERATURZE LAT 1864–1914

Przedmiotem  namysłu organizatorzy zamierzają uczynić wspomniane w tytule „wymiary tolerancji”, rozumiane możliwie jak najszerzej – począwszy od tych najbardziej oczywistych (narodowościowych, religijnych czy społecznych), po rzadziej reprezentowane, dotyczące problemu akceptacji inności fizycznej czy psychicznej. Konferencja ma zaktywizować polonistów do dyskusji nad odcieniami tolerancji sensu stricto oraz do refleksji nad antonimicznymi odbiciami tego zjawiska, takimi jak stereotypy, dyskryminacja, wykluczenie, ksenofobia czy poczucie obcości. W kręgu zainteresowań znajdą się utwory należące zarówno do literatury wysokiej, jak i popularnej, a obok nich – wypowiedzi prasowe oraz teksty adresowane do dzieci i młodzieży.

10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

03.08.2023

Wstręt / ogólnopolska konferencja naukowa

Wstręt, obrzydzenie, odraza – to kwestie, o których mówi się zarówno w języku codziennym, jak i dyskursie naukowym. O kategorii wstrętu pisze Urszula Lisowska, że „wymiar problematyki […] wydaje się wyjątkowo istotny w przypadku projektów Immanuela Kanta i Julii Kristevej”. Z kolei wg Marthy C. Nussbaum: „Wstręt, […]  jest różny nie tylko od lęku przed niebezpieczeństwem, ale również od lęku przed gniewem czy odrazą […] idea wiąże się przede wszystkim z obawą przed zanieczyszczeniem samego siebie, jako uczucie zaś przejawia się w woli odrzucenia tego, co zanieczyszczające”. Wg autorki wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.