Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.09.2023
Added on: 03.08.2023

Wstręt / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Wstręt, obrzydzenie, odraza – to kwestie, o których mówi się zarówno w języku codziennym, jak i dyskursie naukowym. O kategorii wstrętu pisze Urszula Lisowska, że „wymiar problematyki […] wydaje się wyjątkowo istotny w przypadku projektów Immanuela Kanta i Julii Kristevej”. Z kolei wg Marthy C. Nussbaum: „Wstręt, […]  jest różny nie tylko od lęku przed niebezpieczeństwem, ale również od lęku przed gniewem czy odrazą […] idea wiąże się przede wszystkim z obawą przed zanieczyszczeniem samego siebie, jako uczucie zaś przejawia się w woli odrzucenia tego, co zanieczyszczające”. Wg autorki wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste.

Ilustracja z materiałów organizatorów

Wg autorki wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste. W owe dyskursy natury organizatorzy chcieliby włączyć także inne głosy, proponując namysł nad m.in. takimi kategoriami:

 • wstręt, odraza, obrzydzenie w kulturze (literatura, film, serial, komiks, gry wideo);
 • odraza jako koncept sztuki;
 • definicje i koncepcje wstrętu;
 • ujęcie filozoficzne;
 • religia;
 • psychologia a kategorie wstrętu;
 • wstręt a obyczajowość;
 • wstręt w przekazach medialnych, social mediach etc.;
 • cielesność (w tym. m.in. medialne sposoby reprezentacji cielesności, seksualność etc.);
 • wstręt a dyskursy płciowe;
 • ujęcie socjologiczne;
 • polityka a wstręt, odraza, obrzydzenie;
 • społeczny wymiar wstrętu, odrazy, obrzydzenia;
 • obyczajowość, tradycja a wstręt;
 • wstręt w perspektywie historycznej;
 • choroba a wstręt;
 • wykluczenie a wstręt;
 • emocje a wstręt (np. strach. niechęć, negacja, współczucie);
 • natura ludzka a wstręt;
 • wstręt – przekonania powszechne, obiegowe;
 • wstręt, obrzydzenie, odraza – dyskursy zaangażowane ideologicznie;
 • zjawiska negatywne oparte na dyskursach wstrętu – dyskryminacja, poniżenie, negacja grup mniejszościowych etc.;
 • wstręt jako transgresja;
 • wstręt jako kategoria nieczystości;
 • miejsce a wstręt.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres woo.ekonferencja@gmail.com mija 10 września 2023. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację,
 • tytuł naukowy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://wstretkonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
10.09.2023
Fee:
200 zł
Download:
Added on:
3 August 2023; 14:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 August 2023; 14:54 (Mariola Wilczak)

See also

01.10.2016

Obcość - inność - wykluczenie / Ogólnopolska konferencja naukowa

In other words, what has been separated and divided is precisely what—in a sort of divide et impera—allows the construction ofthe unity of life as the hierarchical articulation of a series offunctional faculties and oppositions Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal W języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy do języka polityki powraca mur jako dystopijny symbol podziału, oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością i wykluczeniem staje się szansą na zespolenie dyskursu filozoficznego z jego artystycznymi rezonansami, dostrzegalnymi w literaturze i kulturze bez względu na jej wysokie czy niskie ambicje artystyczne. Ogólnopolska konferencja naukowa "Obcość, inność, wykluczenie" ma w założeniu zachęcić do burzenia wszelkich murów: od tych dzielących twórczość wysokoartystyczną od popularnej aż po te pomiędzy akademickim dyskursem a ponowoczesną wypowiedzią, często wykraczającą poza ramy oficjalnych i naukowych kategorii.

14.01.2020

Wielki mały aktor. Owad w naturze i kulturze

Roztoczański Park Narodowy, Pracownia Studiów Miejskich IKP UW, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Ośrodek Badań nad Awangardą UJ zapraszają do udziału w sesji naukowej „Wielki mały aktor. Owad w naturze i kulturze”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

21.08.2018

Przed i po. Witold Gombrowicz

Od 10 do 12 września 2018 roku w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu (ul. Wolności 4) odbędzie się II edycja konferencji naukowej pt. „Przed i po”.

06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.