Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.05.2020 - 21.05.2020
Added on: 14.01.2020

Wielki mały aktor. Owad w naturze i kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Zwierzyniec

Roztoczański Park Narodowy, Pracownia Studiów Miejskich IKP UW, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Ośrodek Badań nad Awangardą UJ
zapraszają do udziału w sesji naukowej „Wielki mały aktor. Owad w naturze i kulturze”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

źródło: Pixabay; Jacop_H

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny; zależy nam przede wszystkim na tym, aby stworzyć okazję do dialogu między entomologami, badaczami przyrody, kultury, literatury i sztuki. W ramach konferencji planujemy warsztaty entomologiczne oraz wycieczki po terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (Bukowa Góra oraz murawy kserotermiczne).

Kulturowe reprezentacje owadów uwikłane są w szereg zależności i kontekstów, które chcielibyśmy poddać wszechstronnej refleksji badawczej. Choć hasło, jakie pojawia się w tytule naszego zaproszenia, jest dość lakoniczne, to odnosi się do szerokiej i zróżnicowanej wiązki problemów, która sytuuje się pomiędzy różnymi dziedzinami i polami wiedzy, takimi jak entomologia, etnografia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Pograniczny charakter tej tematyki, opisywanej i klasyfikowanej przy pomocy różnorodnych dyskursów wiedzy, skłania do badań transdyscyplinarnych, które przebiegają w poprzek poszczególnych nauk, co pozwala na odsłonięcie nowych perspektyw badawczych.

Szczególnie interesuje nas dyskusja o następujących zagadnieniach:

  • praktyki kulturowe

-owady zapylające w mieście – badania i działania miejskie
-ochrona owadów w ekosystemie miejskim (np. budki dla owadów)
- tępienie owadów
- owad jako eksponat i element kolekcji (muzeum – Zoo – miejskie motylarnie)
- owady w edukacji: od ilustracji i reprezentacji do zajęć przyrodniczych w terenie
- etyczne źródło białka? – owady jako „zwierzęta do jedzenia”

  • relacje międzygatunkowe: owady – rośliny – zwierzęta – ludzie

- owadzie media (J. Parikka) – roje, ule, mimikra i metamorfozy
- owady jako robaki – strach, wstręt, obrzydzenie
- wielkie wymieranie – owady w dobie antropocenu

  • antropocentryczne konceptualizacje i reprezentacje owadów dawniej i dziś

- między maszyną a „swawolnym Konikiem polnym” – status owadów w kontekście animal studies
- „archeologia entomologii” – dzieje studiów nad owadami
- reprezentacje owadów w kulturze popularnej (muzyka, film, literatura, komiks)
- przekształcenia tradycyjnych owadzich toposów w tekstach kultury.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31.01.2020 roku na adres owady.konferencja@gmail.com.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, a jedynie dobrowolną opłatę dla osób zainteresowanych udziałem w wycieczce przyrodniczej oraz przewozem na trasie Lublin-Zwierzyniec w dn. 19 i 21.05.2020 (wysokość opłaty zależy od liczby uczestników). Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.

(informacja organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2020
Fee:
bez opłat
Added on:
14 January 2020; 12:38 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 January 2020; 12:38 (Sylwia Pikula)

See also

16.04.2021

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies" Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku Termin: 17-18 czerwca 2021 Miejsce: Słupsk (online)

03.03.2017

Park. Przestrzeń i metafora/ Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,

30.04.2017

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie

13.03.2022

Świętokrzyskie Dyktando Akademickie

XXX JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM (14 –19 marca 2022 r.) Motyw przewodni projektu: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie. Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji. Tegoroczna idea XXX TKJ: W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależy nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość. *** Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką: Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Centrum Kultury Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego Muzeum Historii Kielc Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wojewódzka Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego W TKJ uczestniczy ponad czterdzieści szkół z całego regionu. *** Program główny z podziałem na poszczególne dni: https://ilij.ujk.edu.pl/program-glowny-xxx-tkj/

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.