Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.05.2023
Added on: 02.04.2023

Sprawiedliwość

Type of the event:
Conference

„Sprawiedliwość” to pojęcie zawierające w sobie wiele skomplikowanych aspektów. Bywa traktowane subiektywnie, bywa, że służy celom ideologicznym, także tym o politycznej proweniencji. Jest nadto obecne w mowie codziennej, języku potocznym, rodzinnych dysputach, lecz i w dyskursach zaangażowanych, dotyczy tak spraw jednostkowych, jak i całych zbiorowości. Pojawia się w kontekstach wiary, filozofii, kultury, sztuki. Jest słowem, które ukonkretnia się nade wszystko jako sygnał pewnych dążeń, acz niesie ze sobą często ogromny ładunek emocjonalny, bagaż historyczno-społeczny. Stąd pomysł, aby zaproponować naukowy namysł nad wielowymiarowością oraz interpretacjami rozmaitych aspektów związanych ze sprawiedliwością. 

Wobec tych kwestii organizatorów konferencji będą interesować różne konteksty, np. takie zagadnienia, jak:

 • sprawiedliwość jako temat kulturowy (literatura, sztuki piękne, film, serial, komiks, gry wideo etc.);
 • sprawiedliwość jako hasło i narzędzie: ideologiczne, polityczne, ekonomiczne;
 • historia;
 • nowoczesność;
 • społeczne postrzeganie sprawiedliwości, oczekiwania społeczne;
 • wymierzanie sprawiedliwości; dochodzenie sprawiedliwości;
 • śledztwa, zagadki, tajemnice;
 • zawody powiązane z wymiarami sprawiedliwości;
 • obecność dyskursu sprawiedliwości w mediach, social mediach;
 • kampanie medialne;
 • ekonomia;
 • prawo;
 • polityka;
 • służby mundurowe;
 • edukacja;
 • psychologia
 • socjologia;
 • religia;
 • mitologie i legendy;
 • jednostka wobec sprawiedliwości.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: polit.ekonferencja@gmail.com mija 28 kwietnia 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•              numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: www.sprawiedliwoscekonferencja.wordpress.com.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
28.04.2023
Fee:
190 zł
Added on:
2 April 2023; 19:19 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 April 2023; 19:19 (Mariola Wilczak)

See also

02.04.2023

Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki,zagrożenia

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. 

25.08.2022

6. Nazewnicza Konferencja Naukowa "Zwinięte fabuły miast"

W dniach 28-30 listopada 2022 roku odbędzie się.6. Nazewnicza Konferencja Naukowa poświęcona problematyce toponimii miejskiej. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września.

31.07.2023

Miasto – kultura, historia, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. 

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.