Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.11.2022 - 30.11.2022
Added on: 25.08.2022

6. Nazewnicza Konferencja Naukowa "Zwinięte fabuły miast"

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

W dniach 28-30 listopada 2022 roku odbędzie się.6. Nazewnicza Konferencja Naukowa poświęcona problematyce toponimii miejskiej. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września.

Nazwa, czyli zwinięta fabuła, jak pisał Władimir Toporow w „Mieście i micie”, stała się kanwą, na której osnuliśmy program 6. Nazewniczej Konferencji Naukowej, kolejnej z serii spotkań poświęconych problematyce toponimii miejskiej. Dyskurs konferencyjny toczony będzie z perspektywy wielu dziedzin. Zapoznamy się z perspektywą geograficzną, językoznawczą, literaturoznawczą, historyczną, socjologiczną, planistyczną… Zderzać się będą zdania teoretyków i praktyków, naukowców i samorządowców, zarządców i użytkowników miasta. Spotkają się fabuły miast polskich i niepolskich, dużych i małych oraz ich różnorodne interpretacje.

Wiemy, że nazwy miejskie wywołują ogromne emocje – zarówno badaczy, jak i mieszkańców miast. Wiemy również, że w wielu ośrodkach i instytucjach miejskich jest obecna żywa refleksja nad problematyką nazewniczą. Dlatego nie wyznaczamy wąskiej tematyki tegorocznej konferencji. Jesteśmy przekonani, że najwartościowsza będzie dyskusja nad wystąpieniami odzwierciedlającymi rzeczywiście prowadzone badania i dyskusje toczone w rozmaitych gronach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i do podzielenia się wynikami badań nad nazwami miejskimi oraz do przedstawienia problemów nurtujących mieszkańców i włodarzy miast. Dyskusja o nazwach, wielowątkowa i wielodyscyplinarna, jest wszak ważna i niezbywalna jak same nazwy miejskie.

Z wyrazami szacunku
organizatorzy


ZGŁOSZENIA

 • do 30 września 2022 roku – nadesłanie zgłoszeń i abstraktów (ok. 1200 znaków)
 • do 17 października 2022 roku – informacja o przyjęciu zgłoszeń
 • do końca października 2022 roku – ogłoszenie programu Konferencji

Udział w konferencji wymaga wypełnienia formularza (otwórz formularz w nowej karcie) do 30 września i otrzymania potwierdzenia przyjęcia drogą e-mail do 17 października.

Debaty otwarte są dostępne dla zarejestrowanych uczestników konferencji oraz osób spoza grona uczestników (limit uczestnictwa stacjonarnego: 100 osób).

Konferencja będzie transmitowana online.

TROPY DYSKUSYJNE

Obszar doświadczeń – nazwy w mieście oczami regulatorów vs nazwy w mieście oczami mieszkańców:

 • problemy nazewnicze małych i dużych miast,
 • procesy nazewnicze w miastach polskich,
 • warszawski Miejski System Informacji (MSI) – funkcjonowanie, trwałość, zmiany,
 • funkcje nazewnictwa w praktyce.

Obszar problemów badawczych – nazwy w mieście oczami badaczy:

 • funkcje i systemy nazewnictwa miejskiego,
 • codzienność, użytkowość i dokumentacyjność nazw,
 • nazewnicze reakcje na rzeczywistość,
 • programy ideowe toponimii miejskiej,
 • presja społeczna i sprawiedliwość nazewnicza,
 • zawłaszczanie nazewnicze i ochrona dziedzictwa nazewniczego,
 • nazwy miejscowe nie na miejscu,
 • nieoficjalne nazwy miejskie,
 • słowa w przestrzeni miejskiej,
 • statystyki nazewnicze,
 • nazewnictwo komunikacyjne,
 • nazewnictwo w planowaniu miasta.

ELEMENTY PROGRAMU

 • Wykłady wprowadzające i kończące (zaproszeni goście).
 • Referaty (20 minut, studenci – 15 minut), nabór otwarty, kwalifikacja wystąpień do prezentacji zostanie dokonana na podstawie abstraktów (ok. 1200 znaków).
 • Sesja plakatowa (posterowa) – autorzy dostarczają wydrukowane postery.
 • Dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli zespołów nazewnictwa i samorządów różnych miast.
 • Debaty otwarte z udziałem mieszkańców: Kto nazywa miejsca w mieście i na jego mapach?   oraz Sprawiedliwość nazewnicza.
 • Wycieczka autokarowa „Ogórkiem” po warszawskich nazwach dla uczestników konferencji.

PUBLIKACJE

Pokłosiem konferencji będą recenzowane publikacje:

 • naukowe (punktowane) w „Pracach i Studiach Geograficznych” (68.4/2023),
 • popularnonaukowe (niepunktowane) w „Kronice Warszawy”, nr 2/2023 – tematy warszawskie,
 • zeszyt abstraktów wystąpień.

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I DOJAZD

Koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. Organizatorzy zapraszają w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy na kolację w pierwszym dniu Konferencji oraz na drobny poczęstunek podczas przerw kawowych. Pozostałe posiłki pozostają w gestii uczestników.

KONTAKT

konferencja-nazewnicza@muzeumwarszawy.pl

Organizację konferencji koordynuje: dr Paweł E. Weszpiński, e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl, tel. 22 277 4321

Organizatorzy:

Zespół Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy), Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Onomastyczne, Warszawskie Obserwatorium Kultury.

Patronat:

 • prof. dr hab. Zbigniew Greń – Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. UW dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano – Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół programowy:

dr Agata Hącia, dr Artur Jóźwik, Simona Kowalewska, dr hab. Mikołaj Madurowicz, Grzegorz Piątek, Aneta Subda-Kamola, dr Katarzyna Wagner, dr Paweł E. Weszpiński, dr Wojciech Włoskowicz.

Information

Address:
stacjonarnie w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52; streaming w Internecie
Application deadline for speakers:
30.09.2022
Fee:
Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Added on:
25 August 2022; 17:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
25 August 2022; 17:03 (Mariola Wilczak)

See also

27.11.2018

Urban Visuality, Mobility, Information, and Technology of Images

Międzynarodowa konferencja TICASS dotycząca form wizualnej organizacji przestrzeni publicznej w miastach w Europie i Afryce, oraz ich uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych odbędzie się w Pwani University w Kilifi w Kenii.

24.05.2022

Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi /IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu  „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy (stacjonarnie) w dniach 29 września – 1 października 2022 roku. Szczegółowy temat konferencji brzmi: Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi.

31.07.2023

Miasto – kultura, historia, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. 

23.02.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej, która odbywać się będzie w Bieczu  27 i 28 października roku 2022. Jej głównym i jedynym bohaterem będzie Wacław Potocki, a konferencja odbywa się w roku, w którym obchodzimy 400. rocznicę urodzin Mistrza z Łużnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.