Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.09.2021 g.13:00
Added on: 27.09.2021

NOMINARIUM / cykliczne onomastyczne seminarium online Polskiego Towarzystwa Onomastycznego i Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN

Dr Michał Orleański (Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Przestrzennych i Środowiska) wygłosi referat Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017.

Zarys treści wystąpienia:  W ramach prelekcji przedstawione zostaną założenia metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonego badania przemian nazewnictwa przestrzeni publicznej w polskich miastach w latach 1989-2017. W części dotyczącej założeń metodologicznych omówione zostaną: zakres badania, źródła danych i metody ich przetwarzania, przebieg badania, w tym zastosowana klasyfikacja nazw. W ramach części wynikowej zaprezentowane zostaną: kierunki zmian nazewnictwa, intensywność i dynamika zachodzenia zjawiska w czasie oraz zróżnicowanie przestrzenne przemian nazewniczych na obszarze Polski.
Przemiany ustrojowe miały widoczny wpływ na przestrzeń nazewniczą i sferę symboliczną w Polsce. W badaniu wyraźnie zarysowały się trendy dotyczące indywidualnych nazw w szczególny sposób kształtujących przestrzeń symboliczną w badanych latach. Oprócz przeprowadzonej analizy czasowej i przestrzennej zmian nazw przestrzeni publicznej, wykorzystując ogólnodostępne rejestry administracyjne dokonano oceny trwania poszczególnych nazw. Wyniki badań stanowią ważny impuls do refleksji dla władz odpowiedzialnych za kształtowanie nazewnictwa miejskiego, w szczególności w kontekście debaty publicznej dotyczącej kosztów realizacji tzw. ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej. 
(Opis pochodzi ze strony internetowej organizatorów).
 
Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o kontakt mailowy na adres: nominarium.poltowonom@gmail.com.
Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany w wiadomości zwrotnej.

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
27 September 2021; 20:15 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2021; 20:15 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.