Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.11.2021 g.13:00
Added on: 27.10.2021

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska: Sprawczość w przestrzeni symbolicznej miast. Społeczny kontekst zmiany nazw ulic a kształtowanie krajobrazu językowego

Type of the event:
Seminar

Nominarium to cykliczne onomastyczne seminarium organizowane przez Polskie Towarzystwo Onomastyczne i Pracownię Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN. W związku z pandemią koronawirusa spotkania odbywają się na platformie Zoom (osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy – w wiadomości zwrotnej prześlemy link).

dr hab. Prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Wydział Anglistyki
dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazewnictwo ulic często traktowane jest jako odzwierciedlenie dominującego porządku ideologicznego. Por. m. in. Azaryahu (1986, etc.), który pisze na temat przemianowania ulic w czasie zmian ustrojowych w Berlinie Wschodnim, oraz Vuolteenaho i Berg (red.) 2007 na temat toponimii krytycznej. Zazwyczaj takie zmiany mają charakter częściowy, tak, że różne warstwy historycznie istotnych postaci, wydarzeń i wartości nakładają się na siebie. Zmianie ulegają nazwy głównych ulic w centrum miasta o dużym znaczeniu symbolicznym, a mniejsze ulice na peryferiach pozostają niezmienione. Kiedy zmianie ulega nie tylko ustrój, ale i przynależność państwowa danego miasta, a z nią język urzędowy, przemianowaniu ulegają (niemal) wszystkie ulice.
W naszym wystąpieniu chcemy poddać analizie takie właśnie zjawisko na przykładzie trzech miejscowości: Poznania, Zbąszynia i Słubic w okresie od 1918 roku do 1950 oraz po 1989 roku. W tym czasie Poznań i Zbąszyń zmieniały przynależność państwową trzykrotnie (Prusy > II Rzeczpospolita > III Rzesza > PRL), a Słubice (do 1945 przedmieście Frankfurtu(O)) jeden raz (III Rzesza > PRL). Poznań i Zbąszyń w okresie przed I wojną światową były miastami wielokulturowymi z językiem urzędowym niemieckim i lokalnym językiem polskim, w Słubicach po II wojnie światowej nastąpiło zerwanie ciągłości kulturowej poprzez całkowitą wymianę ludności.
Zaprezentujemy wyniki naszych badań pokazując w jaki sposób te cechy (rozmiar, położenie geograficzne i znaczenie kulturowe) oraz dominująca ideologia wpływają na praktyki nazewnicze oraz jaki jest ich odbiór społeczny. Materiał badawczy pochodzi z uchwał miejskich dotyczących nazw ulic, wywiadów z przedstawicielami administracji i działaczy miejskich oraz analizy prasy lokalnej. Metoda badawcza łączy w sobie narzędzia jakościowe wypracowane na gruncie Krytycznej Analizy Dyskursu (zwł. Wodak i Krzyżanowski 2011) z ilościową analizą zmian nazw ulic. Wyniki wskazują na dynamiczną interakcję czterech wyróżnionych powyżej czynników wpływających na nazewnictwo ulic w badanym okresie.
Strona internetowa projektu: http://mill.wa.amu.edu.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres nominarium.poltowonom@gmail.com
Link do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej.

(Opis pochodzi od organizatorów.)

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
27 October 2021; 21:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 October 2021; 21:44 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.