Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.01.2022 g.15:00
Added on: 07.01.2022

Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki): Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech / z cyklu "Nominaria"

Polskie Towarzystwo Onomastyczne i Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN zapraszają na kolejne NOMINARIUM - cykliczne onomastyczne seminarium online.

Wystąpienie poświęcone będzie omówieniu wybranych podejść do nazw własnych ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej analitycznej filozofii języka. Prelegent przedstawi właściwości nazw własnych oraz ich możliwe funkcje oraz podejście funkcjonalne do nazw własnych. Zaproponuje również interpretacje nazw własnych jako wiązek cech oraz jako przestrzeni semiotycznych. Opowie o problemach z rozpoznaniem i tłumaczeniem nazw własnych i o poszukiwaniu właściwego modelu w dokonaniach nie tylko filozofii analitycznej, ale także m.in. Walerego Pisarka, Karla Dedeciusa, Nelsona Goodmana, Borisa Uspienskiego i Jurija Łotmana.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres nominarium.poltowonom@gmail.com. Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie wysłany w wiadomości zwrotnej ok. 1-2 dni przed terminem "Nominarium".

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
7 January 2022; 13:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 January 2022; 13:32 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.