Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.10.2021 - 16.10.2021
Added on: 25.01.2021

Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej / XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów

Organizatorzy zapraszają do refleksji nad wielokulturowością zarówno w ujęciu metodologicznym, jak i w pragmalingwistycznym.

logo wydarzenia

Proponowane problemy badawcze:

 • metody onomastycznych badań interkulturowych,
 • nazwy na pograniczach kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych, geograficznych itp. – w aspekcie teoretycznym i komunikacyjnojęzykowym,
 • pokoleniowe zróżnicowanie nazewnictwa,
 • mody nazewnicze w aspekcie synchronicznym i diachronicznym,
 • nazwy określonych desygnatów w różnych kulturach,
 • swój/obcy a nazwy własne,
 • oficjalny/nieoficjalny a nazwy własne,
 • perspektywa endo- i egzogeniczna w onimii (np. stereotypy a autostereotypy; nazwy jako źródło dowcipów i gier językowych),
 • procesy onimizacyjne i transonimizacyjne na pograniczach,
 • pogranicza apelatywów i propriów (apelatywizacja, deonimizacja, wtórne użycia nazw własnych),
 • nazwy „bez granic” (internacjonalizmy, uniwersalizmy onimiczne).

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają nie tylko językoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin, podejmujących refleksję naukową na temat nazw własnych.

Języki XXII MiOKO to – poza słowiańskimi – także język angielski, niemiecki i języki romańskie.

Adres e-mail: mioko22@ur.edu.pl

Information

Application deadline for speakers:
15.04.2021
Fee:
400 zł
Added on:
25 January 2021; 18:07 (Mariola Wilczak)
Edited on:
25 January 2021; 18:34 (Mariola Wilczak)

See also

17.03.2017

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne / VIII konferencja językoznawcza z cyklu "Wokół słów i znaczeń"

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję "Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne", która odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

11.02.2018

Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie zapraszają na XXI międzynarodową konferencję onomastyczną "Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo", która odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

09.10.2017

Wykład dr hab. Marii Trawińskiej, prof. IS PAN: Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny / drugie spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Pracownia Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na drugie spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie". Naszym gościem będzie dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN, która wygłosi referat pt. „Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (I piętro) przy al.Mickiewicza 31. Wykładu będzie można również wysłuchać on-line na kanale cyklu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1bH0K-HvWsQyI0fNnHNObU_3qeCui6wq.

14.03.2016

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Polska Akademia Umiejętności

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.