Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.10.2021 - 16.10.2021
Дата размещения: 25.01.2021

Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej / XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Rzeszów

Organizatorzy zapraszają do refleksji nad wielokulturowością zarówno w ujęciu metodologicznym, jak i w pragmalingwistycznym.

logo wydarzenia

Proponowane problemy badawcze:

 • metody onomastycznych badań interkulturowych,
 • nazwy na pograniczach kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych, geograficznych itp. – w aspekcie teoretycznym i komunikacyjnojęzykowym,
 • pokoleniowe zróżnicowanie nazewnictwa,
 • mody nazewnicze w aspekcie synchronicznym i diachronicznym,
 • nazwy określonych desygnatów w różnych kulturach,
 • swój/obcy a nazwy własne,
 • oficjalny/nieoficjalny a nazwy własne,
 • perspektywa endo- i egzogeniczna w onimii (np. stereotypy a autostereotypy; nazwy jako źródło dowcipów i gier językowych),
 • procesy onimizacyjne i transonimizacyjne na pograniczach,
 • pogranicza apelatywów i propriów (apelatywizacja, deonimizacja, wtórne użycia nazw własnych),
 • nazwy „bez granic” (internacjonalizmy, uniwersalizmy onimiczne).

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają nie tylko językoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin, podejmujących refleksję naukową na temat nazw własnych.

Języki XXII MiOKO to – poza słowiańskimi – także język angielski, niemiecki i języki romańskie.

Adres e-mail: mioko22@ur.edu.pl

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.04.2021
Оплата:
400 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
25 января 2021; 18:07 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
25 января 2021; 18:34 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

17.03.2017

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne / VIII konferencja językoznawcza z cyklu "Wokół słów i znaczeń"

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję "Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne", która odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

11.02.2018

Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie zapraszają na XXI międzynarodową konferencję onomastyczną "Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo", która odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

09.10.2017

Wykład dr hab. Marii Trawińskiej, prof. IS PAN: Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny / drugie spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Pracownia Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na drugie spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie". Naszym gościem będzie dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN, która wygłosi referat pt. „Wielkopolskie roty sądowe z XIV i XV wieku. Słownik onomastyczny”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (I piętro) przy al.Mickiewicza 31. Wykładu będzie można również wysłuchać on-line na kanale cyklu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1bH0K-HvWsQyI0fNnHNObU_3qeCui6wq.

14.03.2016

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Polska Akademia Umiejętności

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах