Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 07.06.2017
Дата размещения: 17.03.2017

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne / VIII konferencja językoznawcza z cyklu "Wokół słów i znaczeń"

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Gdańsk

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję "Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne", która odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

Jest to VIII konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, organizowana w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora.

Temat szczegółowy VIII konferencji związany jest z najważniejszym kręgiem zainteresowań naukowych Profesora Krei – słowotwórstwem – i brzmi: „Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne”. Problematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodnych zjawisk słowotwórczych dotyczących wyrazów pospolitych i nazw własnych we współczesnym języku polskim oraz w jego historii, a także w innych językach słowiańskich.

Organizatorzy zachęcają do podjęcia przede wszystkim następujących zagadnień związanych z tą tematyką:

  • metodologia badań nad derywatami od wyrazów pospolitych i od nazw własnych,
  • opis wybranego typu słowotwórczego i/lub kategorii słowotwórczej i/lub gniazda słowotwórczego i/lub techniki słowotwórczej itp. nazw własnych, derywatów od nazw własnych lub wyrazów pospolitych,
  • derywaty od nazw własnych w systemie językowym i w tekstach, zwłaszcza w literaturze i mediach,
  • słowotwórcze środki perswazyjne wśród derywatów od nazw własnych i od wyrazów pospolitych,
  • kultura języka i ortografia wobec derywatów od nazw własnych i od wyrazów pospolitych,
  • potencjał słowotwórczy nazw własnych,
  • derywaty od nazw własnych i wyrazów pospolitych w najnowszej polszczyźnie,
  • derywaty wyrażające stosunki pokrewieństwa w historii języka polskiego, w gwarach i/lub we współczesnej polszczyźnie,
  • derywaty od nazw własnych i/lub od wyrazów pospolitych w przekładzie,
  • związki między derywatami od nazw własnych i od wyrazów pospolitych w historii języka.

Zgłoszenia tematów referatów (około 20-minutowych) przyjmowane będą do  15 kwietnia 2017 r. na formularzu (w załączniku) wysłanym pocztą na adres: Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk-Oliwa lub pocztą elektroniczną na adres: zwjp@ug.edu.pl

Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (w cenę tę wliczone są wydatki organizacyjne, obiad, a także poczęstunek w przerwach w trakcie obrad; część opłaty zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydania książki pokonferencyjnej). Organizatorzy nie zapewniają w tym roku noclegów.

Przewidywana jest publikacja referatów w postaci siążkowej.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.04.2017 21:30
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах