Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 21.09.2016 - 23.09.2016
Дата размещения: 14.03.2016

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые

Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Polska Akademia Umiejętności

 

zapraszają w dniach 21-23 września 2016 roku do Krakowa na XX Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną

"Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne"

 

Przedmiotem konferencji będzie  rola i miejsce nazw własnych  w szeroko rozumianym poznawaniu i kreowaniu świata, cywilizacji i kultury.


Pragniemy podkreślić interdyscyplinarność onomastyki, prześledzić jej ewolucję na przestrzeni wieków oraz określić jej obecną pozycję w naukach humanistycznych i społecznych,
a także wskazać kierunki jej przyszłego rozwoju.


Konferencja będzie także okazją do uczczenia pamięci wybitnych językoznawców i onomastów –
Jana Michała Rozwadowskiego, Franciszka Sławskiego, Henryka Borka, Kazimierza Rymuta
oraz jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesor Aleksandry Cieślikowej.


W 2016 roku przypada także sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszego numeru czasopisma Onomastica, wychodzącego nieprzerwanie w Krakowie z inicjatywy profesora Witolda Taszyckiego oraz 1050 rocznica chrztu Polski.


Organizowana przez nas konferencja jest dwudziestą cykliczną konferencją onomastyczną,
co nadaje jej jubileuszowy charakter.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

  • - onimy w poznawaniu i postrzeganiu świata;
  • - nazwy własne a religia;
  • - najstarsze, zapisane onimy i ich znaczenie dla rozwoju państwa polskiego i języka narodowego;
  • - wielokulturowość i monokulturowość a nazwy własne;
  • - perspektywy rozwoju onomastyki na tle innych nauk humanistycznych i społecznych;
  • - nazewnictwo w kulturze i sztuce;
  • - nazwy własne w różnych systemach politycznych;
  • - onomastyka a semiotyka;
  • - globalizacja a tożsamość lokalna w aspekcie nazewniczym;
  • - podsumowanie dorobku polskiej i słowiańskiej onomastyki.

Do dyskusji serdecznie zapraszamy nie tylko językoznawców-onomastów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

 

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeń: do 15 kwietnia 2016 roku. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2016 roku

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi: 400 zł, dla studentów i doktorantów 300 zł. Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji, uroczystej kolacji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej.

Wpłaty należy dokonać na konto: 25 1130 1150 0012 1267 3820 0001 z dopiskiem: Uczestnictwo w XX MiOKO

Termin nadsyłania formularzy rezerwacji noclegów i posiłków: do 30 czerwca 2016 roku

 

Kontakt:

e-mail: xxmioko@ijp-pan.krakow.pl

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj

e-mail: malgorzata.magda@ijp-pan.krakow.pl

tel. +48 (12) 632-56-92 wew. 345; 512 351 870

 

mgr Paweł Dudek

e-mail: paweldudek2@interia.pl

tel. +48 (12) 632-56-92 wew. 314; 507 037 751

 

Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах