Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.09.2016 - 23.09.2016
Added on: 14.03.2016

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Polska Akademia Umiejętności

 

zapraszają w dniach 21-23 września 2016 roku do Krakowa na XX Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną

"Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne"

 

Przedmiotem konferencji będzie  rola i miejsce nazw własnych  w szeroko rozumianym poznawaniu i kreowaniu świata, cywilizacji i kultury.


Pragniemy podkreślić interdyscyplinarność onomastyki, prześledzić jej ewolucję na przestrzeni wieków oraz określić jej obecną pozycję w naukach humanistycznych i społecznych,
a także wskazać kierunki jej przyszłego rozwoju.


Konferencja będzie także okazją do uczczenia pamięci wybitnych językoznawców i onomastów –
Jana Michała Rozwadowskiego, Franciszka Sławskiego, Henryka Borka, Kazimierza Rymuta
oraz jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesor Aleksandry Cieślikowej.


W 2016 roku przypada także sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszego numeru czasopisma Onomastica, wychodzącego nieprzerwanie w Krakowie z inicjatywy profesora Witolda Taszyckiego oraz 1050 rocznica chrztu Polski.


Organizowana przez nas konferencja jest dwudziestą cykliczną konferencją onomastyczną,
co nadaje jej jubileuszowy charakter.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

  • - onimy w poznawaniu i postrzeganiu świata;
  • - nazwy własne a religia;
  • - najstarsze, zapisane onimy i ich znaczenie dla rozwoju państwa polskiego i języka narodowego;
  • - wielokulturowość i monokulturowość a nazwy własne;
  • - perspektywy rozwoju onomastyki na tle innych nauk humanistycznych i społecznych;
  • - nazewnictwo w kulturze i sztuce;
  • - nazwy własne w różnych systemach politycznych;
  • - onomastyka a semiotyka;
  • - globalizacja a tożsamość lokalna w aspekcie nazewniczym;
  • - podsumowanie dorobku polskiej i słowiańskiej onomastyki.

Do dyskusji serdecznie zapraszamy nie tylko językoznawców-onomastów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

 

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeń: do 15 kwietnia 2016 roku. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2016 roku

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi: 400 zł, dla studentów i doktorantów 300 zł. Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji, uroczystej kolacji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej.

Wpłaty należy dokonać na konto: 25 1130 1150 0012 1267 3820 0001 z dopiskiem: Uczestnictwo w XX MiOKO

Termin nadsyłania formularzy rezerwacji noclegów i posiłków: do 30 czerwca 2016 roku

 

Kontakt:

e-mail: xxmioko@ijp-pan.krakow.pl

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj

e-mail: malgorzata.magda@ijp-pan.krakow.pl

tel. +48 (12) 632-56-92 wew. 345; 512 351 870

 

mgr Paweł Dudek

e-mail: paweldudek2@interia.pl

tel. +48 (12) 632-56-92 wew. 314; 507 037 751

 

Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.