Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.10.2018 - 06.10.2018
Added on: 11.02.2018

Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie zapraszają na XXI międzynarodową konferencję onomastyczną "Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo", która odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

Temat konferencji łączy dwa bloki zagadnień. Celem organizatorów jest z jednej strony refleksja metaonomastyczna, związana z terminologią stosowaną do nazw własnych, z potrzebą uzgodnień teoretyczno-terminologicznych. Z drugiej strony chodzi o przybliżenie sposobów tworzenia i wprowadzania onimów w obieg językowy, przede wszystkim w odniesieniu do warunków ich funkcjonowania jako swoistych wyznaczników polskiej sytuacji językowej dawniej i dziś, w wymiarze faktograficznym i kulturowym, ale także przy uwzględnieniu sytuacji w innych językach. 

Więcej informacji: http://www.umcs.pl/pl/onomastyka.htm

Information

Application deadline for speakers:
14.04.2018
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.