Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 04.10.2018 - 06.10.2018
Дата размещения: 11.02.2018

Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Lublin

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie zapraszają na XXI międzynarodową konferencję onomastyczną "Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo", która odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

Temat konferencji łączy dwa bloki zagadnień. Celem organizatorów jest z jednej strony refleksja metaonomastyczna, związana z terminologią stosowaną do nazw własnych, z potrzebą uzgodnień teoretyczno-terminologicznych. Z drugiej strony chodzi o przybliżenie sposobów tworzenia i wprowadzania onimów w obieg językowy, przede wszystkim w odniesieniu do warunków ich funkcjonowania jako swoistych wyznaczników polskiej sytuacji językowej dawniej i dziś, w wymiarze faktograficznym i kulturowym, ale także przy uwzględnieniu sytuacji w innych językach. 

Więcej informacji: http://www.umcs.pl/pl/onomastyka.htm

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
14.04.2018
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах