Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.05.2023 - 19.05.2023
Added on: 03.02.2023

Nazwy własne jako zasób języka i kultury

Type of the event:
Symposium
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Młodych Onomastów pt. Nazwy własne jako zasób języka i kultury. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów I i II stopnia, doktorantów, a także młodych naukowców zajmujących się w swoich badaniach nazwami własnymi. Odbędzie się ono 19 maja 2023 r. w trybie stacjonarnym w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.  

Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Onomastów ma stanowić okazję do naukowej dyskusji związanej z subdyscypliną językoznawstwa, jaką jest onomastyka. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich studentów I-II stopnia, doktorantów, młodych naukowców, którzy w swoich badaniach zajmują się nazwami własnymi. Zdobycze polskiej onomastyki są niepodważalne i bardzo cenione na arenie międzynarodowej. Wielu wybitnych językoznawców i literaturoznawców od lat bada nazewnictwo własne i może pochwalić się imponującymi dokonaniami w zakresie onomastyki. W obliczu dynamicznie zachodzących zmian, nie tylko w języku, ale i w szeroko pojętej sferze kulturowej, nomina propria wkraczają w coraz szersze kręgi referencjalne i użycia, dyskutowany jest ich faktyczny status językowy (często na pograniczu proprialności i apelatywności), analizowana struktura formalna i pragmatyczna, podejmowana jest próba przyporządkowania do danej klasy onimicznej. Organizatorzy Sympozjum Młodych Onomastów zachęcają do spojrzenia na najnowsze, i nie tylko, zjawiska językowe adeptów onomastyki, którzy w trakcie zjazdu będą mogli wymienić swoje naukowe spostrzeżenia także z bardziej doświadczonymi badaczami w obszarze studiów nad nazwami własnymi.


Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w wydarzeniu wszystkich (studentów I-II stopnia, doktorantów, młodych naukowców), którzy zajmują się badaniami onomastycznymi lub chcieliby zadebiutować w tym obszarze nauki, również w kontekście interdyscyplinarnym.
Mamy nadzieję, że wydarzenie przyczyni się do poszerzenia nowych perspektyw badawczych i będzie sprzyjać krzewieniu dyskursu onomastycznego wśród młodszych naukowców i adeptów nauki – językoznawców, literaturoznawców, ale też przedstawicieli innych dyscyplin (np. n. o kulturze i religii, komunikacji i mediach, socjologii, ekonomii/marketingu).


Zachęcamy do dyskusji w następujących zakresach badawczych:
- antroponomastyka (nazewnictwo osobowe);
- toponomastyka (nazewnictwo miejscowe/geograficzne);
- chrematonomastyka (nazewnictwo cywilizacyjne);
- urbanoonomastyka (nazewnictwo miejskie);
- zoonomastyka (nazewnictwo indywidualizujące zwierzęta);
- onomastyka literacka/stylistyczna (nazewnictwo w tekstach literackich i innych tekstach kultury);
- inne (onomastyczne i powiązane z onomastyką).


Czas trwania wystąpienia: do 20 min.
Język konferencji: polski

Publikacja
Planowana jest publikacja pokonferencyjna w postaci tomu monograficznego (i/lub specjalnego numeru punktowanego czasopisma naukowego) złożona z tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje.

Organizatorzy konferencji
SKN Italianistów UŁ ItaliAMO
Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego
 

Komitet organizacyjny
Kierownictwo
prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski
dr Justyna Groblińska

Sekretarze
Zuzanna Kolbus
Marta Kania

Komitet Naukowy
dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. prof. IJP PAN Urszula Bijak (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)
dr hab. prof. UMCS Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. prof. UAM Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UO Danuta Lech-Kirstein (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Patryk Borowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Marcin Kojder (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Justyna Groblińska (Uniwersytet Łódzki)
dr Joanna Ozimska (Uniwersytet Łódzki)
dr Katarzyna Burska (Uniwersytet Łódzki)
dr Bartłomiej Cieśla (Uniwersytet Łódzki)
dr Beata Afeltowicz (Uniwersytet Szczeciński)
dr Wojciech Włoskowicz (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)
dr Piotr Tomasik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Information

Application deadline for speakers:
07.04.2023
Fee:
brak
Added on:
3 February 2023; 10:49 (Katarzyna Burska)
Edited on:
3 February 2023; 10:52 (Katarzyna Burska)

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

08.04.2023

Konferencja Programowa Ku Nowej Polonistyce

Konferencja – organizowana pod patronatem rektorów Uniwersytów: Śląskiego w Katowicach, Jagiellońskiego oraz imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu – jest związana z z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, która wprowadza na listę dyscyplin m.in. polonistykę.

29.03.2016

VI Glosa do Leksykografii

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.