Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.05.2020 - 26.05.2020
Added on: 23.01.2020

Przeszłość w języku zamknięta III. In memoriam Andreae Bańkowski / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przeszłość w języku zamknięta III". Przedmiotem refleksji po raz kolejny będą obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu: historia języka, etymologia i onomastyka.


Konferencja będzie spotkaniem integrującym językoznawców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, doceniających inspirujący do dalszych poszukiwań dorobek naukowy Profesora Andrzeja Bańkowskiego.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów poświęconych zagadnieniom teoretycznym z wymienionych obszarów, jak i szczegółowych analiz etymologicznych, historycznojęzykowych i onomastycznych.      

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2020 roku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: przeszloscwjezyku.ajd@gmail.com.

Opłata konferencyjna dla uczestników: 400 zł, dla doktorantów 200 zł. Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji, uroczystej kolacji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej. W programie przewidziane jest również zwiedzanie Sanktuarium Jasnogórskiego.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2020 roku.

Opłatę należy wnieść na konto: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: Przeszłość w języku zamknięta III.

Czas wystąpienia: do 20 minut.

Komitet naukowy

dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ

dr Krystyna Data, Akademia Ignatianum

prof. Krystyna Kleszczowa, UŚ

prof. dr hab. Tomasz Mika, UAM

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, UJ i IJP PAN

dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS PAN

Komitet organizacyjny

dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD

dr hab. Urszula Wójcik, prof. UJD

mgr Izabela Kuśnierek

prof. dr hab. Krzysztof Witczak, UŁ

dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ

Information

Application deadline for participants:
30.03.2020
Fee:
dla uczestników: 400 zł, dla doktorantów 200 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.