Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 25.05.2020 - 26.05.2020
Data dodania: 23.01.2020

Przeszłość w języku zamknięta III. In memoriam Andreae Bańkowski / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Częstochowa

Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przeszłość w języku zamknięta III". Przedmiotem refleksji po raz kolejny będą obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu: historia języka, etymologia i onomastyka.


Konferencja będzie spotkaniem integrującym językoznawców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, doceniających inspirujący do dalszych poszukiwań dorobek naukowy Profesora Andrzeja Bańkowskiego.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów poświęconych zagadnieniom teoretycznym z wymienionych obszarów, jak i szczegółowych analiz etymologicznych, historycznojęzykowych i onomastycznych.      

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2020 roku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: przeszloscwjezyku.ajd@gmail.com.

Opłata konferencyjna dla uczestników: 400 zł, dla doktorantów 200 zł. Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji, uroczystej kolacji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej. W programie przewidziane jest również zwiedzanie Sanktuarium Jasnogórskiego.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2020 roku.

Opłatę należy wnieść na konto: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: Przeszłość w języku zamknięta III.

Czas wystąpienia: do 20 minut.

Komitet naukowy

dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ

dr Krystyna Data, Akademia Ignatianum

prof. Krystyna Kleszczowa, UŚ

prof. dr hab. Tomasz Mika, UAM

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, UJ i IJP PAN

dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS PAN

Komitet organizacyjny

dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD

dr hab. Urszula Wójcik, prof. UJD

mgr Izabela Kuśnierek

prof. dr hab. Krzysztof Witczak, UŁ

dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
30.03.2020
Opłata:
dla uczestników: 400 zł, dla doktorantów 200 zł

Zobacz także

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

13.01.2020

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” zapraszają na I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania.

02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.