Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.12.2022 - 10.12.2022
Added on: 05.08.2022

Po naszemu, czyli po częstochowsku. Rola regionalizmów i dialektyzmów w kulturze regionalnej

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

Instytut Językoznawstwa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Po naszemu, czyli po częstochowsku. Rola regionalizmów i dialektyzmów w kulturze regionalnej”. Odbędzie się ona w dniach 9 i 10 grudnia 2022 w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2 oraz online na platformie MS Teams.

Proponowane obszary badawcze:
• Język mieszkańców Częstochowy a gwary zachodniej Małopolski w świetle badań dialektologicznych i socjolingwistycznych.
• Polszczyzna regionalna miasta (np. Częstochowy). Propozycje badawcze.
• Słownictwo regionalne w świadomości mieszkańców poszczególnych miast – por. częstochowskie: zrywka, chapcie, medaliki.
• Gwary miejskie a miejska polszczyzna regionalna. Próba ustalenia rozumienia terminów.
• Pola semantyczne charakterystyczne dla regionalizmów miejskich w świetle teorii prototypu.
• Leksyka gwarowa i regionalna z perspektywy budowania więzi społecznych, transmisji doświadczeń pokoleń i tożsamości regionalno-kulturowej.
• Historia Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej w tworzeniu językowych doświadczeń regionalnych.
• Językowy i socjokulturowy obraz życia społeczności miejskich w ujęciu historycznym bądź współczesnym – w dobie społeczeństwa medialnego.

Ze względu na problematykę do udziału w konferencji zapraszamy zarówno badaczy terytorialno-społecznych odmian języka narodowego – dialektologów i socjolingwistów oraz filologów, kulturoznawców, socjologów i historyków, w tym badaczy samej Ziemi Częstochowskiej.


Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/ujd-formularz-rejestracja

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 września 2022.


KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Kąś
prof. dr hab. Kalina Bahneva (Bułgaria)
prof. dr hab. Stanislav Benčič (Słowacja)
prof. dr hab. Helena Gonczar (Ukraina-Polska)
prof. dr hab. Barbara Grabka
prof. UŁ dr hab. Irena Jaros
prof. UJD dr hab. Violetta Jaros
prof. UJD dr hab. Hanna Kaczmarek
prof. dr hab. Daniel Kadłubiec (Czechy)
prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
prof. UJD dr hab. Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
prof. dr hab. Jana Raclavská (Czechy)
prof. dr hab. Maciej Rak
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Kazimierz Sikora
dr hab. Katarzyna Sobolewska
prof. dr hab. Anna Tyrpa
prof. UJD dr hab. Urszula Wójcik
doc. dr hab. Jadwiga Wronicz

KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
dr Ida Skubis
mgr Sandra Camm


Informacje organizacyjne:
1. Opłata konferencyjna dla referentów będzie wynosiła 200 zł. Dla pozostałych uczestników wpisowe wyniesie 50 zł. Opłata konferencyjna pokrywać będzie druk artykułu.
2. Osoby pragnące wziąć udział w konferencji bez referatu, prosimy uprzejmie o wpisanie w formularzu w rubrykach „Tytuł referatu” i „Streszczenie referatu” słowa „BRAK”.
3. Uczestnicy, którzy doślą swoje zgłoszenie, otrzymają cyrkularz z dalszymi informacjami organizacyjnymi (nr konta bankowego, noclegi na terenie kampusu uniwersyteckiego, koszty wyżywienia).

Serdecznie Państwa zapraszamy do Częstochowy!

Organizatorzy

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

dr Ida Skubis

mgr Sandra Camm

Information

Address:
ul. Zbierskiego 2, Częstochowa / online na platformie MS Teams
Application deadline for speakers:
15.09.2022
Application deadline for participants:
15.09.2022
Fee:
200 zł (referenci), 50 zł (pozostali uczestnicy)
Added on:
5 August 2022; 14:03 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 August 2022; 14:03 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.