Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.09.2016 - 23.09.2016
Data dodania: 14.03.2016

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Polska Akademia Umiejętności

 

zapraszają w dniach 21-23 września 2016 roku do Krakowa na XX Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną

"Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne"

 

Przedmiotem konferencji będzie  rola i miejsce nazw własnych  w szeroko rozumianym poznawaniu i kreowaniu świata, cywilizacji i kultury.


Pragniemy podkreślić interdyscyplinarność onomastyki, prześledzić jej ewolucję na przestrzeni wieków oraz określić jej obecną pozycję w naukach humanistycznych i społecznych,
a także wskazać kierunki jej przyszłego rozwoju.


Konferencja będzie także okazją do uczczenia pamięci wybitnych językoznawców i onomastów –
Jana Michała Rozwadowskiego, Franciszka Sławskiego, Henryka Borka, Kazimierza Rymuta
oraz jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesor Aleksandry Cieślikowej.


W 2016 roku przypada także sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszego numeru czasopisma Onomastica, wychodzącego nieprzerwanie w Krakowie z inicjatywy profesora Witolda Taszyckiego oraz 1050 rocznica chrztu Polski.


Organizowana przez nas konferencja jest dwudziestą cykliczną konferencją onomastyczną,
co nadaje jej jubileuszowy charakter.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

  • - onimy w poznawaniu i postrzeganiu świata;
  • - nazwy własne a religia;
  • - najstarsze, zapisane onimy i ich znaczenie dla rozwoju państwa polskiego i języka narodowego;
  • - wielokulturowość i monokulturowość a nazwy własne;
  • - perspektywy rozwoju onomastyki na tle innych nauk humanistycznych i społecznych;
  • - nazewnictwo w kulturze i sztuce;
  • - nazwy własne w różnych systemach politycznych;
  • - onomastyka a semiotyka;
  • - globalizacja a tożsamość lokalna w aspekcie nazewniczym;
  • - podsumowanie dorobku polskiej i słowiańskiej onomastyki.

Do dyskusji serdecznie zapraszamy nie tylko językoznawców-onomastów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

 

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeń: do 15 kwietnia 2016 roku. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2016 roku

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi: 400 zł, dla studentów i doktorantów 300 zł. Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji, uroczystej kolacji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej.

Wpłaty należy dokonać na konto: 25 1130 1150 0012 1267 3820 0001 z dopiskiem: Uczestnictwo w XX MiOKO

Termin nadsyłania formularzy rezerwacji noclegów i posiłków: do 30 czerwca 2016 roku

 

Kontakt:

e-mail: xxmioko@ijp-pan.krakow.pl

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj

e-mail: malgorzata.magda@ijp-pan.krakow.pl

tel. +48 (12) 632-56-92 wew. 345; 512 351 870

 

mgr Paweł Dudek

e-mail: paweldudek2@interia.pl

tel. +48 (12) 632-56-92 wew. 314; 507 037 751

 

Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

 

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.