Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 07.06.2017
Data dodania: 17.03.2017

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne / VIII konferencja językoznawcza z cyklu "Wokół słów i znaczeń"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję "Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne", która odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

Jest to VIII konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, organizowana w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora.

Temat szczegółowy VIII konferencji związany jest z najważniejszym kręgiem zainteresowań naukowych Profesora Krei – słowotwórstwem – i brzmi: „Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne”. Problematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodnych zjawisk słowotwórczych dotyczących wyrazów pospolitych i nazw własnych we współczesnym języku polskim oraz w jego historii, a także w innych językach słowiańskich.

Organizatorzy zachęcają do podjęcia przede wszystkim następujących zagadnień związanych z tą tematyką:

  • metodologia badań nad derywatami od wyrazów pospolitych i od nazw własnych,
  • opis wybranego typu słowotwórczego i/lub kategorii słowotwórczej i/lub gniazda słowotwórczego i/lub techniki słowotwórczej itp. nazw własnych, derywatów od nazw własnych lub wyrazów pospolitych,
  • derywaty od nazw własnych w systemie językowym i w tekstach, zwłaszcza w literaturze i mediach,
  • słowotwórcze środki perswazyjne wśród derywatów od nazw własnych i od wyrazów pospolitych,
  • kultura języka i ortografia wobec derywatów od nazw własnych i od wyrazów pospolitych,
  • potencjał słowotwórczy nazw własnych,
  • derywaty od nazw własnych i wyrazów pospolitych w najnowszej polszczyźnie,
  • derywaty wyrażające stosunki pokrewieństwa w historii języka polskiego, w gwarach i/lub we współczesnej polszczyźnie,
  • derywaty od nazw własnych i/lub od wyrazów pospolitych w przekładzie,
  • związki między derywatami od nazw własnych i od wyrazów pospolitych w historii języka.

Zgłoszenia tematów referatów (około 20-minutowych) przyjmowane będą do  15 kwietnia 2017 r. na formularzu (w załączniku) wysłanym pocztą na adres: Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk-Oliwa lub pocztą elektroniczną na adres: zwjp@ug.edu.pl

Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (w cenę tę wliczone są wydatki organizacyjne, obiad, a także poczęstunek w przerwach w trakcie obrad; część opłaty zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydania książki pokonferencyjnej). Organizatorzy nie zapewniają w tym roku noclegów.

Przewidywana jest publikacja referatów w postaci siążkowej.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.04.2017 21:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.