Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.10.2021 g.13:00
Added on: 27.10.2021

Dr Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego PAN): Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce / z cyklu Nominaria

Polskie Towarzystwo Onomastyczne i Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN zapraszają na kolejne NOMINARIUM - cykliczne onomastyczne seminarium online.

Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane badania nad imiennictwem polskim w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, dotyczące zróżnicowania i zmienności struktury kwantytatywnej polskiego systemu imienniczego w kilku perspektywach czasowych i przestrzennych (regionalnych) w XX i XXI w.
Celem jest odpowiedź na następujące pytania:
1) czy w imiennictwie ogólnopolskim na przestrzeni rozpatrywanego okresu występowało czasowe zróżnicowanie w zakresie charakteryzujących go cech ilościowych?
2) czy przez pryzmat właściwości ilościowych możemy mówić o zróżnicowaniu regionalnym imiennictwa?
3) czy w zakresie cech kwantytatywnych występowały różnice między imiennictwem ośrodków wielkomiejskich i obszarów o niższym poziomie urbanizacji?
4) czy występują odmienne tendencje ilościowe w nadawaniu imion żeńskich i męskich, a jeśli tak, to czy mają one charakter trwały, czy też ulegały przeobrażeniom w czasie i przestrzeni?
W części metodologicznej zostanie omówiony pochodzący z PESEL materiał badawczy i sposób jego opracowania, a także metody z zakresu statystyki leksykalnej i stylometrii wykorzystane w badaniach oraz ich zastosowanie w dotychczasowych badaniach antroponomastycznych. Zaprezentowane zostaną także wyniki analizy, która pokazała, że nie tylko w zakresie cech jakościowych, ale także ilościowych, polski system imienniczy odzwierciedla pewne typy regionalizacji Polski obserwowane w innych dziedzinach, odbijają się w nim również pewne istotne wydarzenia historyczne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres nominarium.poltowonom@gmail.com.

(Opis pochodzi od organizatorów.)

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
27 October 2021; 21:36 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 October 2021; 21:39 (Mariola Wilczak)

See also

27.09.2021

NOMINARIUM / cykliczne onomastyczne seminarium online Polskiego Towarzystwa Onomastycznego i Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN

Dr Michał Orleański (Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Przestrzennych i Środowiska) wygłosi referat Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017.

11.02.2018

Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie zapraszają na XXI międzynarodową konferencję onomastyczną "Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo", która odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

12.03.2020

„Polska Onomastyka 2.0” i „Narzędzia GIS (geographic information system) w językoznawstwie” – wydarzenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Onomastyczne (WYDARZENIE ODWOŁANE!)

Ze względu na epidemię COVID-19 oba wydarzenia zostały odwołane. O nowych terminach Polskie Towarzystwo Onomastyczne poinformuje w przyszłości. Polskie Towarzystwo Onomastyczne zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych 4 kwietnia w Krakowie.

14.03.2016

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Polska Akademia Umiejętności

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.