Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.06.2024
Added on: 24.04.2024

IX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka Język jako świadectwo kultury

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne mają zaszczyt zaprosić na  IX Ogólnopolską Naukową Konferencję Studencko--Doktorancką Język jako świadectwo kultury

Zaproszenie kierujemy do Studentów i Doktorantów prowadzących badania naukowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, logopedii, kulturoznawstwa, socjologii i innych dyscyplin w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Proponowana tematyka badawcza:

 • polskie środowiska językowo-kulturowe dawniej i dziś,
 • zróżnicowanie polszczyzny dawniej i dziś (geograficzne, środowiskowe, stylistyczne, pokoleniowe, funkcjonalne),
 • pejzaż językowy miast, miasteczek, wsi (aspekty dialektologiczne, onomastyczne, etnograficzne),
 • język w regionie – region w języku,
 • język ogólny i języki lokalne (gwary, dialekty, regiolekty) w przeszłości i obecnie,
 • język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach,
 • autostereotypy, stereotypy etniczne i regionalne,
 • język w mediach masowych (np. wulgaryzacja, manipulacja językowa),
 • polska grzeczność językowa i jej przemiany,
 • język polityki (perswazja, propaganda, agitacja, demagogia, nowomowa

i nowa nowomowa, agresja językowa),

 • polski język religijny,
 • język pisarzy,
 • język młodych Polaków i Polek (tzw. młodomowa, najmłodsza polszczyzna, „wyczesana polszczyzna”),
 • onomastyka literacka,
 • moda w języku,
 • język mediów i język w mediach,
 • kontakty językowe,
 • glottodydaktyka polonistyczna.

 

Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.

 Słowa kluczowe: kultura, język, społeczeństwo

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji!

 Adres e-mail do kontaktu:   konferencja2024@onet.pl

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

mgr Monika Jaworska

mgr Artur Kornacki

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2024
Fee:
200 zł
Published by:
Added on:
24 April 2024; 11:12 (Magdalena Płusa)
Edited on:
24 April 2024; 11:12 (Magdalena Płusa)

See also

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

14.02.2019

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na IV ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką.

11.02.2017

II Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego oraz Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”. Odbędzie się ona 3 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja jest adresowana do młodych badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

02.02.2017

II Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego oraz Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”. Odbędzie się ona 3 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja jest adresowana do młodych badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.