Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.09.2022 - 01.10.2022
Added on: 24.05.2022

Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi /IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu  „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie”

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy (stacjonarnie) w dniach 29 września – 1 października 2022 roku.

Szczegółowy temat konferencji brzmi: Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tę tematykę z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i problemowych. W dalszym ciągu w centrum zainteresowań i dyskusji prowadzonych podczas naszego spotkania zamierzamy postawić kwestię językowo‑kulturowych aspektów funkcjonowania  przestrzeni miejskiej. W kontekście dotychczasowych rozważań nad różnorodnością sposobów ujmowania przestrzeni miejskiej oczywistą konsekwencją okazała się szeroko pomyślana kategoria kulinariów, którą należy traktować jako nieodłączny i stały element przestrzeni miejskiej (i wiejskiej). Dla inspiracji wskazujemy przykładowe obszary i pytania badawcze dotyczące szeroko pojmowanej sztuki kulinarnej:

  • słownictwo kulinarne,
  • potrawy (np. nazwy potraw, produktów, rodzaje jedzenia, sposoby przyrządzania potraw),
  • przepisy kulinarne,
  • blogi kulinarne,
  • restauracje, bary, puby,
  • kultura jedzenia, biesiadowania,
  • zwyczaje kulinarne.

Oprócz kwestii ściśle związanych z szeroko ujmowaną kategorią kulinariów, nadal w polu naszych konferencyjnych dociekań pozostają rozważania zarówno natury teoretyczno‑metodologicznej, jak i wyniki prac materiałowych dotyczących na przykład: miejskiej polszczyzny mówionej i pisanej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. W podejmowanych przez badaczy kwestiach poświęconych szeroko rozumianej przestrzeni miasta interesują nas zarówno fakty dawne, jak i współczesne, ujęcie diachroniczne i synchroniczne, zróżnicowanie środowiskowe, zawodowe, subkulturowe itp.

Zgłoszenia – na załączonym Kwestionariuszu – oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do sekretarza konferencji dr Moniki Peplińskiej na jej adres mailowy monilka79@wp.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 roku.

Opłata za udział w konferencji wynosi 480 złotych i obejmuje koszty wyżywienia, materiały konferencyjne, bilety na wybrane wydarzenie kulturalne i udział w publikacji tomu Miasto…9. Nie obejmuje kosztów noclegów, które uczestnicy rezerwują sami. Niżej podajemy kilka wybranych miejsc hotelowych w Bydgoszczy.

Prosimy o wniesienie opłaty w  terminie do 10 września 2022 roku na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

Numer konta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Santander Consumer Bank S.A.
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 
SWIFT: SCFBPLPWXXX
IBAN: PL92150013601213600186020000

z dopiskiem „Miasto 9”.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstów wraz ze streszczeniem w języku angielskim (i przetłumaczonym tytułem szkicu) do druku w terminie do 30 listopada 2022 roku.

W trakcie przygotowania tekstu prosimy o uwzględnienie następujących zasad:

1. Czcionka 12 Times New Roman; odstęp między wersami 1,5 wiersza.

2. Przypisy merytoryczne umieszczamy u dołu strony.

3. Przypisy bibliograficzne podajemy w nawiasach okrągłych w tekście głównym, przestrzegając wzoru: nazwisko autora (w razie potrzeby odróżnienia autorów o tym samym nazwisku inicjał imienia), rok publikacji, numer strony lub numery stron, np.: (Kowalski 1994, 123-125).

4. Literaturę przedmiotu umieszczamy na końcu artykułu według wzoru:

Kowalikowa J., 1991, Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa, Kraków.

Ampel T., 1978, Elipsa i powtórzenie w żywej mowie, w: Studia nad składnią polszczyzny mówionej, pod red. T. Skubalanki, Wrocław, s. 15-34.

Jarosz H., 1986, Elipsa w języku mówionym, Język Polski LXVI, z. 1-2, s. 12-20.

Dalsze informacje dotyczące tegorocznej konferencji pt. Kulinaria w językowo‑kulturowym obrazie miasta i wsi będą rozsyłane w terminie późniejszym osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w konferencji.

W imieniu Organizatorów

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Kierownik Katedry Stylistyki i Pragmatyki Językowej                                                                                                                           


Kilka propozycji noclegów w Bydgoszczy w pobliżu miejsca obrad:

Hotel Campanile, ul. Jagiellońska 59

Bohema Boutique Hotel & Spa, ul. Konarskiego 9

City Hotel, ul. 3 Maja 6

Hotel Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36

Hotel Chopin, ul. Chopina 10

Focus Hotel Premium Pod Orłem, ul. Gdańska 14

Mercure Bydgoszcz Sepia, ul. Focha 20


Informacja pochodzi od Organizatorów konferencji.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączonym pliku.

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2022
Fee:
480 zł
Added on:
24 May 2022; 17:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 May 2022; 17:53 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.