Polish Studies Bulletin
Date of the event: 28.09.2017 - 30.09.2017
Added on: 05.05.2017

Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze / ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie"

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz
Target groups:
Independent academics

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ma zaszczyt zaprosić Państwa na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie”.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28-30 września 2017 roku.

Szczegółowy temat konferencji brzmi: Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze.

W dalszym ciągu w centrum zainteresowań i dyskusji prowadzonych podczas naszego spotkania zamierzamy postawić kwestię językowo-kulturowych aspektów funkcjonowania  przestrzeni miejskiej. W kontekście dotychczasowych rozważań nad różnorodnością sposobów ujmowania przestrzeni miejskiej oczywistą konsekwencją okazała się szeroko pomyślana kategoria przyrody, którą należy traktować jako nieodłączny element przestrzeni miejskiej. Dlatego też proponujemy poszerzenie pola badawczego o wskazany aspekt tematyczny.

Nadto tematyka konferencji tradycyjnie już obejmuje zarówno zasadnicze problemy natury teoretyczno-metodologicznej, jak i wyniki prac materiałowych dotyczących na przykład: miejskiej polszczyzny mówionej i pisanej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. W podejmowanych przez badaczy kwestiach poświęconych szeroko rozumianej przestrzeni miasta interesują nas zarówno fakty dawne, jak i współczesne, ujęcie diachroniczne i synchroniczne, zróżnicowanie środowiskowe, zawodowe, subkulturowe itp.

PROGRAM KONFERENCJI:

28 września 2017 roku (czwartek)

 • 13.00-13.30 rejestracja uczestników (obrady i posiłki w salach Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy, noclegi (2): 28/29 oraz 29/30 IX – Hotel Pomorski,  ul. Fordońska 112 http://www.hotel-pomorski.pl/
 • 13.30-14.00 powitanie Gości i otwarcie konferencji przez Władze Wydziału Humanistycznego UKW oraz Władze Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa WH UKW

OBRADY PLENARNE (aula 15)

 • 14.00-14.20 prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. dr hab. Bogdan Walczak, O nazwach kwiaciarni i sklepów ogrodniczych w Poznaniu
 • 14.20-14.40 prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, Tendencje nazewnicze w nominacji miejskich lokali gastronomicznych
 • 14.40-15.00 prof. dr hab. Ewa Sławkowa, Od Parku Jordana do parku maszyn: z problemów nazw parków miejskich
 • 15.00-15.20 prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Motywy roślinne we frazeologii i paremiologii dawnej i współczesnej

15.20-15.40 DYSKUSJA

15.40-16.10 przerwa kawowa (sala 1)

 • 16.10-16.30 prof. IS PAN dr hab. Zofia Sawaniewska-Moch, Funkcje magiczne i estetyczne roślin w tekstach kultury kujawskiej
 • 16.30-16.50 prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska, Ogrody Branickich w Białymstoku – arcydzieło barokowej architektury parkowej
 • prof. UR dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, Zachowanie specyficznego lokalnego kolorytu w oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim
 • prof. UKW dr hab. Magdalena Czachorowska, Przyroda w nazewnictwie miejskim Bydgoszczy

DYSKUSJA

 • 17.30-18.15 prezentacja „Biuletynu Polonistycznego” – mgr Mariola Wilczak IBL PAN (aula 15)

18.30 UROCZYSTA KOLACJA (sala 1)

 

29 września 2017 roku (piątek)

OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA A (sala 12b)

 • 9.10-9.30 prof. AJP dr hab. Joanna Rychter, Językowa kreacja przyrody w poezji Władysława Grabana
 • 9.30-9.50 prof. UG dr Izabela Kępka, prof. UG dr Lucyna Warda-Radys, Językowa kreacja gdańskich kamieniczek w „Panience z okienka” z 1898 roku
 • 9.50-10.10 prof. UKW dr hab. Ewa Górecka, Egzotyczna flora w śląskim mieście. Literackie obrazy wałbrzyskiej palmiarni w powieściach Joanny Bator
 • 10.10-10.30 prof. UKW dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, Przyroda jako czynnik kreujący i wartościujący system aksjologiczny bohaterów wybranych powieści Doroty Terakowskiej

10.30-11.00 DYSKUSJA

11.00-11.30 przerwa kawowa (sala 1)

Stoisko z książkami Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • 11.30-11.50 prof. UKW dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, Fitonimy w przestrzeni sakralnej
 •  11.50-12.10 prof. UG dr hab. Aneta Lewińska, Przyroda miasta i wsi w świetle wiejskich kronik szkolnych z pierwszych lat powojennych
 • 12.10-12.30 prof. UKW dr hab. Anna Paluszak-Bronka, O przyrodzie wsi kujawskiej na podstawie „Kujawskich legend, gawęd i gadek” Antoniego B. Łukaszewicza

12.30-13.00 DYSKUSJA

13.00-14.00 OBIAD (sala 1)

 • 14.00-14.20 dr Joanna Rutkowska, Językowa kreacja przyrody miasta i wsi w powieści „Matka” I. Maciejewskiego
 • 14.20-14.40 dr Włodzimierz Moch, Przyroda Kujaw w wybranych utworach Jana Kasprowicza
 • 14.40-15.00 dr Katarzyna Sobolewska, Spacerowicze. Bohaterowie Żeromskiego w ogrodach i parkach Warszawy

15.00-15.30 DYSKUSJA

15.30- 16.00 przerwa kawowa

17.30 kolacja (sala 1)

19.00 Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (ul. A. Szwalbego 6)  „Ruska Dusza” 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny

SEKCJA B (sala 19)

 • 9.10-9.30 dr Bernadetta Ciesek, dr Beata Duda, Ideologiczne konteksty rewitalizacji terenów zielonych w przestrzeni miejskiej
 • 9.30-9.50 dr Małgorzata Klinkosz, Teksty i interteksty przyrodnicze w kreacji nazewniczej kaszubskich miast
 • 9.50-10.10 dr Iwona Żuraszek-Ryś, Przyrodnicze nazwy zielonogórskich ulic
 • 10.10-10.30 dr Piotr Tomasik, O nazwach alejek na terenie ogródków działkowych

10.30-11.00 DYSKUSJA

11.00-11.30 przerwa kawowa (sala 1)

Stoisko z książkami Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • 11.30-11.50 dr Magdalena Jurewicz-Nowak, Słownictwo przyrodnicze warunkowane prawnie w „Zwierciadle Saskim” Pawła Szczerbica z XVI wieku
 • 11.50-12.10 dr Iwona Pałucka-Czerniak, O zmianach znaczeniowych wybranych leksemów z protokołów cechowych (XVIII w.)
 • 12.10-12.30 dr Henryk Duszyński-Karabasz, „Komar” w antroponimii polskiej, niemieckiej i wschodniosłowiańskiej

12.30-13.00 DYSKUSJA

13.00-14.00 OBIAD (sala 1)

 • 14.00-14.20 mgr Joanna Drozd, Przyroda w otoczeniu domów wielkich Polaków w serii „Opowieści B. Wachowicz”
 • 14.20-14.40 mgr Samuela Tomasik, Château de sable, czyli o okolicznościowych nazwach stacji paryskiego metra
 • 14.40-15.00 mgr Joanna Fifielska, Różyczki, tulipanki, goździki! Tu jest świat kwiatów. Zapraszam panie! Analiza językowa rozmów na miejskich straganach kwiatowych

15.00-15.30 DYSKUSJA

15.30- 16.00 przerwa kawowa

17.30 kolacja (sala 1)

19.00 Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (ul. A. Szwalbego 6)  „Ruska Dusza” 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny

 

30 września 2017 roku (sobota)

Sekcja A (sala 12 b)

 • 9.10-9.30 dr Ewa Greser, Przyroda XIX-wiecznego Poznania we wspomnieniach z dzieciństwa niemieckich autorów
 • 9.30-9.50 dr Krzysztof Kołatka, Wokół krajeńskiej leksyki animalistycznej
 • 9.50-10.10 dr Przemysław Słowiński, „Dolina Miłości (Tal der Libe). Historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania parku na pograniczu

10.10-10.30 DYSKUSJA

10.30-11.00 przerwa kawowa (sala 1)

SEKCJA B (sala 19)

 • 9.10-9.30 dr Jowita Żurawska-Chaszczewska, Językowa kreacja świata przyrody w mieście i na wsi w wybranej powieści Józefa Korzeniowskiego
 • 9.30-9.50 dr Sylwia Iglewska, Odzwierzęce nazwy bydgoskich ulic
 • 9.50-10.10 dr Monika Peplińska, „Gruba Ryba” czy „Beauty Dog Salon SPA dla Psa?” – inwencja nazwotwórcza bydgoszczan na materiale nazw sklepów zoologicznych i salonów piękności dla zwierząt

10.10-10.30  DYSKUSJA

10.30-11.00 przerwa kawowa (sala 1)

OBRADY PLENARNE (aula 15)

 • 11.00-11.20 prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, Bydgoskie parki, planty i laski w „Moście Królowej Jadwigi” Jerzego Sulimy-Kamińskiego
 • 11.20-11.40 prof.  UAM dr hab. Eliza Grzelak, Ogród miejski – przestrzeń aksjologiczna
 • 11.40-12.00 prof. KUL dr hab. Adam Fitas, Wilno Józefa Mackiewicza
 • 12.00-12.20 prof. UR dr hab. Agnieszka Myszka, Rola rzeki w onimicznym obrazie miasta (ujęcie diachroniczne)
 • 12.20-12.40 prof. UKW dr hab. Agnieszka Rypel, Bydgoszcz międzywojenna – zielone miasto. Na podstawie „Dziennika Bydgoskiego”
 • 12.40-13.00 prof. dr hab. Halina Pelcowa, Chwasty i rośliny przydrożne w przestrzeni miejskiej i wiejskiej – aspekt językowo-kulturowy

13.00-13.20 DYSKUSJA

13.20 Zamknięcie konferencji, pożegnanie Gości

13.30 obiad (sala 1)

15.00 -16.00 – rejs katamaranem po Brdzie

________________________________________________________________________________

Zgłoszenia – na załączonym Kwestionariuszu – oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do kierownika Katedry, prof. dr hab. Małgorzaty Święcickiej, na jej adres mailowy: malgorzatas@poczta.onet.eu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  15 maja 2017 roku.

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 złotych i obejmuje koszty zakwaterowania (2 noclegi), wyżywienia i publikacji tomu "Miasto…7".

Prosimy o jej wniesienie do 31 maja 2017 roku na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z dopiskiem „Miasto”.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstów wraz ze streszczeniem w języku angielskim (i przetłumaczonym tytułem szkicu) do druku w terminie do 30 listopada 2017 roku.

W trakcie przygotowania tekstu prosimy o uwzględnienie następujących zasad:

1. Czcionka 12 Times New Roman; odstęp między wersami 1,5 wiersza.

2. Przypisy merytoryczne umieszczamy u dołu strony.

3. Przypisy bibliograficzne podajemy w nawiasach okrągłych w tekście głównym, przestrzegając wzoru: nazwisko autora (w razie potrzeby odróżnienia autorów o tym samym nazwisku inicjał imienia), rok publikacji, numer strony lub numery stron, np.: (Kowalski 1994, 123-125).

4. Literaturę przedmiotu umieszczamy na końcu artykułu według wzoru:

Kowalikowa J., 1991, Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa, Kraków.

Ampel T., 1978, Elipsa i powtórzenie w żywej mowie, w: Studia nad składnią polszczyzny mówionej, pod red. T. Skubalanki, Wrocław, s. 15-34.

Jarosz H., 1986, Elipsa w języku mówionym, Język Polski LXVI, z. 1-2, s. 12-20.

Dalsze informacje dotyczące tegorocznej konferencji pt. "Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze" będą rozsyłane w terminie późniejszym osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w konferencji.

W imieniu Organizatorów

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Kierownik Katedry Stylistyki i Pragmatyki Językowej     

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. (52)  321 31 80, 322 98 39, w. 15
fax (52)  322 03 55

__________________________________________________________________________________________

                                                KWESTIONARIUSZ KONFERENCYJNY    

Konferencja naukowa:

Miasto 7

Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze

Bydgoszcz, 28-30 września 2017 r.

imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym:

uczelnia, afiliacja (prosimy podać nazwę instytucji finansującej Państwa udział w konferencji – dane potrzebne do wystawienia faktury):

NIP instytucji finansującej Państwa udział w konferencji:

Tytuł referatu:

Najważniejsze tezy referatu:

Adres do korespondencji:

Adres internetowy (fakultatywnie):

Telefon kontaktowy (fakultatywnie):

Pytania, prośby do organizatorów:

Information

Address:
ul. Jagiellońska 11, Bydgoszcz
Application deadline for speakers:
15.05.2017 21:30
Fee:
450 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.