Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.03.2017 - 03.03.2017
Added on: 07.04.2016

Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics
Program konferencji:
 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”


Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 Aula Danka
2. marca (czwartek)
9.00 – 9.15: rejestracja Uczestników
9.15 – 9.30: Powitanie Gości
9.30 – 13. 30: Sesja plenarna (1)
9.30 – 9.50: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krauzowie i inni Herminii Naglerowej, czyli zapomniana saga galicyjska (UW)
9.50 – 10.10: mgr Aleksandra Drozd, O „geografii dusz i serc ludów” - relacje z afrykańskich podróży Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego (UMCS)
10.10-10.30: mgr Aleksandra Wasilewska, Reportaże podróżnicze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego odczytane w perspektywie postkolonialnej (UKSW)
10.30 – 10.50: prof. Bolesław Faron, Międzywojenne reportaże z Brazylii (UP)
10.50. -11.10: mgr Joanna Popławska, Sęp, czyli o ciemnej stronie współczesnego reportażu (Uniwersytet Szczeciński)
11.10 – 11.30: dyskusja
11.30- 11.40: przerwa kawowa
11.40 – 12.00: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Zofia Nałkowska: prywatne/publiczne przestrzenie twórczości (UP)
12.00 -12.20: mgr Marzena Boniecka,, Pomiędzy tym, co było, a tym, co jest – twórczość Anieli Gruszeckiej dzisiaj, (UŚ)
12.20 -12.40: mgr Michał Ceglarek, Stanisław Rembek - batalista, samotnik i outsider , (UJ)
12.40 – 13.00: prof.UP dr hab. Jacek Rozmus, Polski epos wojenny. Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk, (UP)
Dyskusja: 13.00 -13.20
13.20 – 14.30: przerwa obiadowa
14.30 – 14.50: dr Iwona Gosik – Kapelińska, Temat dymitriad w powieści historycznej dwudziestolecia międzywojennego - na przykładzie "Złotej wolności" Z.Kossak-Szczuckiej i "Moskiewskich godów" S. Wyrzykowskiego, (UW)
14.50 -15.10: 10. dr Elżbieta Wróbel, "Katalog" powieści Emila Breitera, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
15.10-15.30: Dr Jakub Knap, Narracje szaleństwa" - w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego (UP) 
15.30-15.50: Dr Paweł Graf, “Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej, (UAM)
15.50-16.10: dr Magdalena Stoch, Cudzoziemka" Kuncewiczowej czytana współcześnie (UP)
16.10 – 16.30: Dr Marta Wietrzyk-Iwaniec, Kobiecość, kobieta nowoczesna Jo Van Ammers-Kuller – Międzywojenna recepcja twórczości, (UAM)
Dyskusja: 16.30 -16.45
16. 45-17.05: dr Katarzyna Pławecka, Pamięć Limanowszczyzny w twórczości Władysława Dunarowskiego, (UP)
17. 05 - 17.15 dr Marcin Chruściel, Kariera i spuścizna kategorii dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym dyskursie literaturoznawczym oraz historycznoliterackim, (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
17.15-17.35: Gaweł Janik, Żołnierskie Doświadczenia. Przedwojenna twórczość Adolfa Rudnickiego w ujęciu współczesnych badań nad męskością, (UŚ)
17.35 – 17.50: dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja

3 marca (piątek)
9.10 -9.30: Dr hab. Adrian Uljasz, Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie. Przypadek Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego według powieści Henryka Worcella (Uniwersytet Rzeszowski) 
9.30 – 9.50: Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, „Metafizyczna misja”. Ojciec i próby statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, (UG)
9.50-10.10: mgr Monika Szyszka, Humor w twórczości Brunona Schulza, (UŁ)
10.10 -10.30: mgr Sara Kurowska, Autokreacje Witkacego, (UŁ)
10.30-10.50: mgr Magdalena Baraniak, Kondycja i przyszłość artysty w powieściach i szkicach estetycznych Witkacego,(UW)
10.50. – 11.10: mgr Wiesław Setlak, Id, ego i deficyt superego w obrazie psychologicznym bohaterów Zazdrości i medycyny Michała Choromańskiego, (Uniwersytet Rzeszowski)
11.10-11.30 mgr Adrianna Alksnin, Chorzy i szpitale w prozie Michała Choromańskiego, (UJ)
11.30 -11.50: mgr Anna Skurska, Jak wygląda Rebeka Widmarowa? O „literaturze choromaniaków”, UŁ 
11.30-11.50: dyskusja
11.50-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.20:dr hab. Aleksandra Chomiuk, Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym ,(UMCS)
12.20-12.40: dr Ewelina Radion, O doświadczeniu słuchania. Muzyka Szymanowskiego w prozie Lechonia i Iwaszkiewicza, (Uniwersytet Rzeszowski)
12.40-13.00: Prof. UWM Ewa Szczepkowska, Obraz dwudziestolecia międzywojennego we współczesnej polskiej powieści kryminalnej, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
13.00-13.20: Dr Joanna Warońska, Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dyskusja: 13.20 – 13.40
13.40 – 14.00: Zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji

 

 

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie organizuje w dniach 2–3 marca 2017 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie oraz wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.
 
Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:
 • Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);
 • Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;
 • Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda);
 • Pytania o arcydzieła: „Ferdydurke” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól ziemi” Wittlina;
 • Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania;
 • Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki);
 • Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;
 • Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne);
 • Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret, muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;
 • Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;
 • Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;
 • Syntezy dwudziestolecia;
 • Międzywojnie w Sieci;
 • Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia.
To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i kulturoznawców oraz antropologów i socjologów literatury zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
 
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy przesyłać do 15 czerwca 2016 roku na adres mailowy: agaogonowska@poczta.onet.pl z dopiskiem „Dwudziestolecie" – w tytule wiadomości.
 
Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016 roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od organizatorów informacji zwrotnej o zaakceptowaniu referatu do wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.
Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej). Strona konferencji będzie dostępna pod adresem: http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/ (w zakładce; Dwudziestolecie Międzywojenne).
 
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.